Aanpassing visie A28 zone bij Zwolle

De visie op de toekomst van de A28 zone wordt na zeven jaar aangepast. De zone is een zichtlocatie vanaf de snelweg en goed bereikbaar door de ligging aan de Zwolse buitenring en heeft daarom een grote ontwikkelpotentie. Die potentie verschilt per deelgebied. Voor Voorsterpoort zal deze visie dienen als kader waarbinnen een nieuw bestemmingsplan kan worden gemaakt.

De zone bestaat uit de gebieden Voorsterpoort, Voorsterpoort Oost en Holtenbroek Zuid. In Voorsterpoort wordt een intensieve mix van kantoren, perifere- en grootschalige detailhandel en leisure ontwikkeld. In Holtenbroek Zuid liggen kansen om, in samenhang met de naastgelegen woonwijk, maatschappelijke doeleinden, kantoren en wellicht woningbouw te ontwikkelen. Rond Voorsterpoort Oost is een aantal grote ontwikkelingen gaande zoals de komst van een halte op de Kamperlijn, de herstructurering Kamperpoort en de Spoorzone. Dit heeft invloed op de ontwikkelingskansen van dit gebied en die wil het college nader onderzoeken.

De Structuurvisie A28 zone geeft een kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied tussen de A28 en de buitenring van Zwolle (Blaloweg- Zwartewaterallee) vanaf Verkeersplein Spoolde tot aan de Middelweg. Deze visie is nauw verbonden met de milieuvisie voor dit gebied.

Verkeer

In de visie blijven de Blaloweg en de Zwartewaterallee 50 km/uur wegen omdat dit beter is voor de bereikbaarheid en voor het milieu. Behalve het handhaven van de huidige maximumsnelheid, wordt een extra afslag en een parallelweg in Holtenbroek Zuid voorzien. Hierdoor krijgen de gebouwen de entree aan de voorkant. De bereikbaarheid van Voorsterpoort wordt verbeterd door een derde entree vanaf de buitenring, in het verlengde van de Voorsterweg.

Ook de routes voor langzaam verkeer worden verbeterd onder meer in relatie tot de toekomstige halte Voorsterpoort op de lijn naar Kampen. Daarbij wordt onderzocht of langs de buitenring de fietspaden in twee richtingen bereidbaar kunnen worden gemaakt. 

PlanMer

De visie wordt nu eerst nader onderzocht op effecten voor het milieu. Deze PlanMer wordt opgesteld vanwege twee elementen uit de visie voor Voorsterpoort. Hier is sprake van recreatieve of toeristische voorzieningen voor meer dan 500.000 bezoekers en is het oppervlak van de ontwikkelingen groter dan 200.000 m2. 

Proces

In 2001 is de eerste Structuurvisie A28 Zone door de gemeenteraad vastgesteld. Na zeven jaar is nu een actualisatie van de visie opgesteld. Op basis van de nieuwe visie wordt PlanMer opgesteld. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn, wordt de visie ter inzage gelegd. Uiteindelijk zal de gemeenteraad van Zwolle, naar verwachting begin 2009, de visie vaststellen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer