Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille

Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen

Zwolle – Woensdagochtend zijn er weer gedeeltes van centrale Harculo neergehaald. Het gaat om 2 gedeeltes van de voormalige productie-eenheid HC4. De HC4 is het meest noordelijke deel van de hoofdgebouwen dat nog overeind staat. Het gaat om de oostgevel van HC4; het schakelhuis en de westgevel van HC4; de ‘IJssel-zijde’. Bij het neerhalen van de constructie werden geen explosieven gebruikt. Er werd in de constructie gesneden en deze werd vervolgens neergehaald.

De westgevel is om klokslag 11.00 uur omlaag gehaald onder het toezicht van een grote belangstellende menigte. Ondanks dat er met water is geprobeerd vrij te komen stof tegen te houden, ging de val van de HC4 toch gepaard met een grote stofwolk. Op het moment dat de stof ging liggen, werd rond 11.20 uur de oostgevel omlaag gehaald. Ook hierbij is veel stof vrijgekomen.

Een van de omstanders vertelt hoe zij onderweg was, toen zij de nodige herrie hoorde. Nieuwsgierig voegt zij zich onder de toeschouwers om het tweede deel omlaag te zien komen. Een andere vrouw geeft aan dat ze het jammer vindt dat de centrale wordt gesloopt. Volgens haar was de IJsselcentrale een herkenningspunt van Zwolle die je al van ver kon zien liggen. Voor haar in het bijzonder als direct omwonende, verwees zij het naar anderen als locatie waar zij woont.

De volgende eenheden die worden neergehaald zijn de ketelhuizen van de HC3 en HC4. Daarna volgen de ketelhuizen van HC1 en HC2 aan de zuidzijde van het terrein. Deze twee oudste eenheden zijn inmiddels ontdaan van de risicovolle stoffen asbest en radioactief slakkenwol. Deze materialen werden voor de thermische isolatie gebruikt. Het verwijderen van deze isolatie is zonder incidenten verlopen. De sloop en afvoer van materialen gebeurt op dezelfde wijze als bij de eerder neergehaalde delen het geval was. Beton wordt verwijderd en vermalen tot granulaat en vervolgens per schip afgevoerd.  De funderingen en de koelwaterkanalen zullen nog uit de bodem verwijderd worden. Deze werkzaamheden vergen enige maanden.

BOEi gaat het dienstengebouw, het koelwatergebouw en de binnenhaven van Engie, de huidige eigenaar kopen. BOEi is een onderneming die zich bezighoudt met de herbestemming en restauratie van cultureel erfgoed. De grond blijft in bezit van Engie en gaat door BOEi gepacht worden. BOEi  gaat ook de gebouwen exploiteren. Voor de gebouwen en de binnenhaven heeft BOEi diverse plannen. Het bestemmingsplan van het terrein van centrale Harculo zal hiervoor aangepast moeten worden. De effecten voor de natuur, de verwachtte verkeersstromen en parkeerbehoefte, de ruimtelijke invulling en de mogelijkheden voor zwemwater moeten worden uitgewerkt. Hierover moeten nog definitieve beslissingen genomen worden.

Foto's 21
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Zowel sloop als plannen herbestemming (gedeelte) centrale Harculo vorderen - Foto: Ellen la Faille
Foto: Ellen la Faille
Artikel delen:
Reacties 2
  1. Het is wel jammer dat er meer naar beneden kwam dan de bedoeling was. Enkele kolommen vielen dan ook een ongecontroleerde richting op.
    Daarmee is ook een gedeelte meegenomen dat moest blijven staan.

    Ik geloof nooindat alles asbest-vrij is gemaakt. Je ziet de oude buizen met hun oude isolatie eenvoudig zitten, waar zonder twijfel asbest is zit. Dat werd in die tijd namelijk normaal gebruikt.


    ⚠️ Meld

  2. Klopt denk ik wel wat Me zegt. Asbest was het ’tovermiddel’ in die tijd. Toen waren we met z’n allen lang niet zo snugger als we nu zijn. Knipoogje.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.