Studenten Windesheim maken jeugd bewust van social media

Zwolle – Studenten van Hogeschool Windesheim houden deze week een voorlichtingscampagne over social media. Projectgroep ComSo van Hogeschool Windesheim Zwolle is hiervoor actief op het Zwolse Meander College. Met een sterke boodschap en inzet van de kanalen Snapchat, Instagram en Facebook gaan zij op donderdag 17 mei de jongeren van 12 t/m 16 jaar een nieuwe kijk geven op gezond social media- en gamegebruik.

Op de campagnedag zal de groep eerstejaarsstudenten op de school aanwezig zijn. ComSo organiseert een leuke en leerzame dag voor de jongeren. Op Snapchat, Instagram en Facebook is ComSo terug te vinden. Ook zetten ze in de gymzaal een “social media parcours” uit voor een unieke experience. Hier gaan de deelnemers ervaren hoe sterk de smartphone je kan afleiden. De campagne is onderdeel van een project voor de opleiding Communicatie aan het Windesheim.

Volgens de projectgroep leven veel jongeren steeds meer in twee werelden, de echte wereld en die op hun social media-accounts. Dat kan een probleem worden door de grote aandacht voor een ideaalplaatje van uiterlijk en leven. ComSo hoopt dit op een prettige manier kunnen laten zien. Als je bewuster bent van de context waarin je zit, kun je betere keuzes maken in wat je echt wilt, stellen de studenten. Nu zie je vaak dat jongeren en hun ouders de grip dreigen te verliezen. De kunst is om balans te vinden. “Social media heeft enorm veel mogelijkheden, maar het is nog nooit echt begrensd. Dat er grote, machtige berdrijven achter zitten helpt daar zeker niet bij”.

Sociale media vergroeien steeds meer met ons leven. In de maatschappelijke discussie is smartphonegebruik een hot topic. De meningen zijn verdeeld en hoe het onderwijs hiermee om moet gaan lijkt nog niet vast te staan.

Ruud van ComSO: “We zien dat sociale media twee gezichten heeft. Een leuk en sociaal gezicht en ook van een soort monster dat je tijd en aandacht opslokt. Er gebeurt constant van alles op je telefoon en het lijkt voor jongeren vaak onmogelijk om die prikkels te negeren.” Bij een behoorlijk aantal jongeren neemt het gebruik van de telefoon de vorm aan van een verslaving, stelt ComSo.

De negatieve gevolgen, zoals slaaptekort, concentratieproblemen, slechte schoolresultaten, somberheid en conflicten met vrienden en familie, worden volgens onderzoeken steeds duidelijker. Uit onderzoek van CBS Nederland blijkt dat 47% zich minder kunnen concentreren, slapen of presteren op school door fanatiek gebruik van social media.

Maar dat is niet waar ComSo de jeugd mee wil bereiken. “Die dingen horen ze van hun ouders ook wel,” denkt Ruud. Het CBS onderzocht ook de positieve kanten van social media. De helft van 12-18 jarigen geeft bijvoorbeeld aan de contacten met familie en vrienden makkelijker te vinden door social media. Ruud verwacht de jongeren met de campagne vooral aan het denken te zetten. “Negatieve gevolgen zijn reëel, maar staan soms wat ver van jongeren af. Wij hopen ze juist te bereiken met aansprekende middelen en echte eyeopeners.” Door juist populaire social media te gebruiken hoopt ComSo direct een goede ingang te hebben.

De campagne die de Windesheimstudenten uitvoeren is onderdeel van het project ‘Crossmediale Campagnes’. Een week lang zetten de eerstejaars voltijdstudenten Communicatie op een zestal scholen in de regio campagnes op over het thema ‘socialbesitas’. Overmatig smartphonegebruik is een groeiend probleem onder jongeren. Vanuit hun achtergrond en kennis over communicatie doen zij er in een week alles aan om voor de jongeren een pakkende campagne te maken.

ComSo staat voor Communicatie en Sociale media. Deze projectgroep bestaat uit dertien creatieve eerstejaarsstudenten van Hogeschool Windesheim. In samenwerkingen met docenten, specialisten en bedrijven creëert de groep een crossmediale campagne over het thema socialbesitas, de verslaving aan social media.

Artikel delen: