Gemeente Zwolle wil woningsplitsing tegengaan

Gemeente Zwolle wil woningsplitsing tegengaan

Zwolle – Door de krapte op de woningmarkt worden steeds meer woningen in het centrumgebied van Zwolle opgesplitst in meerdere, vaak kleine wooneenheden voor één- en tweepersoonshuishoudens. De splitsingen vangen een deel van de vraag naar woonruimte op, maar gaan vaak ten koste van de leefbaarheid in de buurt. Daarom wil de gemeente ongebreideld opsplitsen tegengaan.

Vorig jaar kwamen er door woningsplitsing in het centrumgebied van Zwolle al zo’n tweehonderd appartementen en studio’s bij. Voor het gebied Diezerpoort liggen er nu alweer aanvragen voor circa honderd extra appartementen. Soms zijn ze niet groter dan dertig vierkante meter. Ook in (delen van) Assendorp en de binnenstad is het splitsen van woningen populair.

Zoete broodjes
De appartementen gaan in een krappe woningmarkt als zoete broodjes over de toonbank. Ook dragen ze bij aan de gewenste verdichting van de bestaande stad. Maar doordat er meer mensen komen wonen, neemt ook de verkeersdrukte toe, evenals parkeer- en geluidsoverlast. Gebieden slibben langzaam dicht. Soms wordt de privacy van omwonenden aangetast door inkijk. De nieuwe bewoners blijven vaak kort en hebben minder gevoel voor de woonomgeving. Ook kan het splitsen van woningen leiden tot een eenzijdig aanbod op de woningmarkt en een afname van grotere gezinswoningen of van panden waarin eerder nog winkels zaten.

Uitzonderingen
De gemeente wil nu voor delen van de Diezerpoort, Kamperpoort en Assendorp, en voor de hele binnenstad, een verbod op woningsplitsing instellen. Dit geldt voor straten waar voorheen nog geen verbod gold. In veel straten geldt al zo’n verbod. Het voorontwerpbestemmingsplan daartoe ligt nu ter inzage, en gaat volgens planning over zes maanden in.  De komende maanden werkt de gemeente aan beleid waaraan splitsingen kunnen worden  getoetst. Zo kunnen splitsingen die geen aantasting van leefbaarheid en woonklimaat vormen, dan nog steeds doorgang vinden.

 

Artikel delen: