Gemeente Zwolle zet scanauto in als ondersteuning parkeerhandhaving

Gemeente Zwolle zet scanauto in als ondersteuning parkeerhandhaving

Zwolle – Vanaf deze week zet gemeente Zwolle een scanauto in om geparkeerde auto’s te controleren. Het betreft een pilot voor een jaar. De scanauto heeft op het dak een unit met daarin een aantal camera’s die in korte tijd alle kentekens van geparkeerde auto’s kan scannen.

Op deze manier kan Parkeerhandhaving sneller en efficiënter controleren of een automobilist wel of geen parkeergeld heeft betaald of een ander geldig parkeerrecht bezit. De Zwolse parkeerhandhavers werken op dit moment, al lopend, overigens ook al met scanners in de hand. ‘We kunnen met de inzet van de scanauto een groter gebied bestrijken en efficiënter werken.

Er zijn meerdere redenen waarom we overgaan op het digitaal handhaven met behulp van een scanauto’, aldus Alfred Schrooten, beheermanager parkeren van de gemeente Zwolle. ‘Alle betalingen voor het parkeren op straat gebeurt ‘cashless’, op basis van het kenteken. Ook de parkeer- en bezoekersvergunningen zijn digitaal aan te vragen, te beheren en op te zeggen op basis van kenteken. Tegelijkertijd zien we toenemende parkeerdrukte en wordt de vraag ook anders, bijvoorbeeld door toezicht te houden op laadlocaties voor elektrische auto’s. Al met al een logische stap om handhaving en toezicht verder te digitaliseren. Met de komst van de scanauto is de verwachting dat het aantal foute- en onnodige langparkeerders daalt. Daarnaast neemt het aantal bezwaren af door de natuurlijk ingebouwde coulancetijd die ontstaat door de eerste constatering met de scanauto te doen en pas enkele minuten later de check door de parkeerwachters en de eventuele bekeuring. Op basis van positieve resultaten uit andere gemeenten zal dit daarom tegelijkertijd de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad verbeteren’.

De scanauto is een herkenbaar voertuig en volledig elektrisch. De auto is uitgerust met een zogenaamde ‘top-box’ voor apparatuur. Zo heeft de chauffeur geen omkijken naar het functioneren van het scansysteem en kan hij zich volledig concentreren op de weg. Met gesproken aanwijzingen wordt de bestuurder op de hoogte gehouden van de status van het systeem, dat tot 1500 kentekens per uur scant.
Scans worden vanuit de scanauto versleuteld via een beveiligde verbinding naar een backoffice systeem. Hier worden ze gecontroleerd op GPS-coördinaten en parkeerzone. Vervolgens controleert het systeem de parkeerrechten van de gescande kentekens.
Heeft de eigenaar bijvoorbeeld een vergunning of is er netjes betaald voor het parkeren? Dan is er niets aan de hand. Is dit niet het geval, dan ontvangen de handhavers die het traject van de scanauto volgen een melding tot controle. Zij checken na een aantal minuten nogmaals of de auto terecht geparkeerd staat. ‘Misschien was de bestuurder nog onderweg naar de parkeermeter’, aldus Hans Schoolderman, adviseur parkeren.

Hans Schoolderman: ‘Privacy is een belangrijk aspect. Op de foto’s komen alleen de kentekens in beeld. De rest van de omgeving is onherkenbaar gemaakt. De bewaartermijn van de scans is instelbaar en wordt zodoende alleen voor de noodzakelijke periode bewaard en daarna verwijderd. In het geval van een naheffing (boete), wordt de foto drie maanden bewaard, met als doel een eventueel bezwaar te kunnen behandelen. Daarna worden de gegevens dus uit het systeem verwijderd.
De foto’s worden niet gedeeld met de politie. Wel kan de officier van justitie deze opvragen in het belang van een strafrechtelijk onderzoek. In de pilotfase onderzoeken we wat we nog meer kunnen doen met de ontvangen data, zoals meten wat de betalingsbereidheid is en meten waar en wanneer de parkeerdruk het hoogst is.

De scanauto is volledig elektrisch. Er wordt in de pilotfase onderzocht of er sensoren toegevoegd kunnen worden om bijvoorbeeld CO2 uitstoot en fijnstof te meten. Maar ook wordt onderzocht of het wegdek gecontroleerd kan worden op gaten en kan de zogenaamde hittestress; het steeds warmer worden van gebieden door verharding van de openbare ruimte, in beeld worden gebracht.

Artikel delen: