Geld voor jeugdhulp in Zwolle - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Geld voor jeugdhulp in Zwolle

Zwolle – Hervormd Weeshuis verdeelt 30 mille onder Zwolse jeugdprojecten. Drie basisscholen zetten dit in voor de renovatie van hun speelplein, Stadshagen Kunst & Cultuur kan kinderworkshops geven en theatergroep The Young Ones ontwikkelt een theater escape room.

In de tweede bestuursvergadering van het jaar werd aan twaalf projecten een bijdrage toegekend. Basisscholen Duyvencamp, Talentum en Jenaplanschool De Phoenix kunnen dit goed gebruiken voor een grondige renovatie van hun speelplein. Organisator V-GEN-X biedt tijdens het evenement Kunst & Cultuur in juli gevarieerde workshops voor kinderen, zoals flamencodansen en rappen. Theatergroep The Young Ones biedt met haar theater escape room een platform voor talentvolle jongeren om uitdrukking te geven aan de zaken die hen ‘goed kwaad’ maken.

Daarnaast kent het Weeshuis net zo enthousiast bedragen toe aan Stichting Weekje Weg voor vakanties voor gezinnen met een minimaal inkomen, een cliënte van Creating Balance voor haar studie, MEC Muziek voor de organisatie van een Masterclass met medewerking van Jan Vayne voor tien jonge talentvolle amateurpianisten, muziekvereniging Nooit Gedacht voor de aanschaf van een nieuwe bugel, het Dominicanenklooster voor masterclasses met Morten Lauridsen waarbij jongeren de kans krijgen om kennis te maken met klassieke muziek en diverse kleine (schuldhulp)projecten van het Noodfonds Zwolle.

Elke stichting, vereniging of particulier kan een aanvraag indienen voor projecten bestemd voor in Zwolle studerende of wonende jongeren tot en met 25 jaar. Kijk op onze website of uw project in aanmerking komt: www.hervormdweeshuiszwolle.nl. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is dinsdag 3 juli 2018.

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis
Weeshuizen zijn er al tientallen jaren niet meer in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. Daarna zijn de bezittingen die dit weeshuis door de eeuwen had verworven, overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van onze stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen op een eigentijdse manier in. Met het doel om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden. Iedereen kan bij ons een aanvraag indienen gericht op de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. Ga naar www.hervormdweeshuiszwolle.nl en doe de snelle check en volg ons via Facebook/Twitter: /weeshuiszwolle.

 

Artikel delen: