Ruimte voor vijfde coffeeshop in Zwolle

Een meerderheid van de Zwolse gemeenteraad wil dat er op korte termijn een vijfde coffeeshop in de stad wordt toegelaten.

In Zwolle zijn vijf gedoogbeschikkingen voor coffeeshops. Op dit moment zijn maar vier shops daadwerkelijk actief. Om de druk bij die vier wat weg te nemen, vooral wat betreft de verkeersoverlast, zou een vijfde coffeeshop geopend moeten worden. Een motie hierover van VVD en D66 werd maandagavond door een meerderheid van de raad gesteund.

Bron: RTV Oost

Artikel delen:
Reacties 9
 1. beste Dee, het is bijna een cliché om te antwoorden met; ‘zonder coffeeshops roken jongeren in dezelfde getale wiet’. Kijk naar GB. Dat was altijd Europa’s land met het meeste cannabisgebruik onder jongeren, coffeeshops zijn daar niet te vinden. En persoonlijk vind ik een jointje opzijn tijd prima. Mensen die er niet mee om kunnen gaan zijn er altijd. Alcohol blijft in alle opzichten gevaarlijker. Gokken, ook niet mis. Vetzucht, roken, internetgebruik (ahum….dat zei ik niet ;))…zelfs je make up en de kleurstof in je vanillevla zijn slecht voor je.

  Met andere woorden. Het is maar waar de maatschappij zijn of haar kritiek op richt…. 😉

 2. Reactie CDA Zwolle
  Verbaasd over motie afgifte 5e gedoogbeschikking coffeeshops – ( 12/02/08 ).

  De fractie van de CDA Zwolle heeft zich maandagavond 11 februari zeer verbaasd over de opdracht van de meerderheid van de gemeenteraad aan het college om zo snel mogelijk een 5e gedoogbeschikking voor een coffeeshop in Zwolle af te geven.

  In december 2007 is raadsbreed afgesproken dat het huidige coffeeshopbeleid in het voorjaar 2008 zou worden geëvalueerd. Binnenkort zijn dus de resultaten te verwachten. Bij deze evaluatie zal o.a. gekeken worden naar de schadelijkheid voor de gezondheid(op langere termijn), de relatie tussen vraag en aanbod, de toepassing van de wet BIBOB, het terugdringen van de illegale handel, preventieactiviteiten. Allemaal aspecten die door verschillende partijen zijn ingebracht om mee te nemen bij de evaluatie.

  Maar ook zou gekeken worden naar locatieaspecten zoals de gewenste afstand tot scholen en of een spreidingsbeleid voor coffeeshops gewenst was in verband met de overlast die coffeeshops voor de omgeving vaak oplevert. Voor wat betreft dit laatste aspect zou ook het door het CDA geopperde idee van een centralisatie van coffeeshops, een coffeeshopboulevard, bekeken worden. (Zie voor de voor- en nadelen van een coffeeshopboulevard elders op deze website).

  Het CDA vindt het dan ook meer dan logisch dat het college voorgesteld heeft te willen wachten met het afgeven van de 5e gedoogbeschikking. Eerst zullen de resultaten van de evaluatie bekend moeten zijn en op grond daarvan zal bekeken kunnen worden of vermindering, stabilisatie of uitbreiding van het aantal coffeeshops in Zwolle gewenst is. Ook kan dan bekeken worden wat de gewenste locatie van een coffeeshop is.
  Het is dan ook een onbegrijpelijke zet van politieke partijen om, vóórdat de resultaten van de evaluatie bekend zijn, nu al het college de opdracht te geven om de 5e gedoogbeschikking af te geven. Dit is procedureel onjuist en ook onlogisch. Is men bang voor de objectieve cijfers van de evaluatie en het mogelijke feit dat men dan terug moet komen op eerder ingenomen standpunten? Is men bang voor afstel in plaats van uitstel als deze resultaten bekend zijn?

  Verder heeft de gemeenteraad een aantal jaren geleden afgesproken dat er in Zwolle MAXIMAAL 5 coffeeshops gevestigd mogen zijn. Het vigerend beleid is dus gericht op een maximum en niet, zoals de meeste politieke partijen beweren, gericht op een minimum van in ieder geval 5 coffeeshops. Het mogen echt wel minder zijn.

  Het CDA is in elk geval niet van plan om (pro-)actief mee te werken aan een procedure voor een zoektocht naar een locatie voor een 5e coffeeshop. In ieder geval niet zolang in de gemeenteraad niet gesproken is over de evaluatie van het huidige coffeeshopbeleid.

  Bron: CDA Zwolle

 3. evaluatie
  @ iemand (helaas geen naam) van het CDA, dit is trouwens ook een nieuwe ontwikkeling: politici verschijnen hier altijd met voor en achternaam volgens mij. Ook goed voor de herkenbaarheid van de (potentiële) stemmer lijkt mij.

  Na de lap tekst te hebben doorgeploegt lijkt mij het ook vreemd dat
  nog voor de resultaten van een evaluatie al een 5e gedoogbeschikking is afgegeven.

  Deze vragen resten mij nog vanaf gistermiddag: Is daar zoveel behoefte aan? ik vind het prima hoor en er zullen dan idd wel klanten genoeg zijn. Waar zou het moeten komen dan?

  (Volgens Roelof is er momenteel wel 1 gesloten)

Reageer