Eerste reactie op nieuwe coalitieakkoord: Veel duurzame woorden, weinig sociale daden

Eerste reactie op nieuwe coalitieakkoord: Veel duurzame woorden, weinig sociale daden

Zwolle – De PvdA feliciteert de coalitiepartners met het behaalde resultaat en het gepresenteerde akkoord. Tevreden zijn we over de gewenste balans tussen groei van de stad in combinatie met de groene kwaliteiten ervan. Blij zijn wij met de ambitie van het nieuwe college om vast te houden aan de eerder gestelde doelen rondom duurzaamheid. Ook de verruiming van de koopzondagen kan op onze instemming rekenen.

Maar een eerste lezing van het document laat ons verbijsterd achter als het gaat om de ambities op het sociaal domein en duurzaamheid. Voor duurzaamheid wordt geen geld vrijgemaakt, dat moet maar van het rijk en de provincie komen en voor de zorg worden de rijksbudgetten leidend. Youcef Ben Ali: “We hebben net vorige week een nota gekregen van het huidige college waarin staat dat er een sterke versobering nodig is van de zorg als het budget leidend wilt laten zijn. Het zittende college kiest daar niet voor, het nieuwe blijkbaar wel. Het betekent budgetplafonds, minder maatwerk, budgetsturing, wachtlijsten… Ik weet dat de VVD dit in zijn verkiezingsprogramma had staan maar dat de andere drie partijen daarin mee zouden gaan… Natuurlijk moet je zorgvuldig om gaan met geld voor de zorg maar dit lijkt alle perken te buiten te gaan, ik hoop dat dit beeld in het debat volgende week bijgesteld wordt.”

Zoals gezegd is de PvdA blij met de verantwoordelijkheid die deze coalitie neemt voor duurzaamheid. Maar deze ambitie heeft weinig concrete uitwerking. Mart oude Egbrink: “we zijn blij dat het college ondanks deelname van Swollwacht inzet op windmolens maar het is onduidelijk wat de verdere inspanningen gaan zijn zodat de duurzaamheidsdoelen bereikt worden. De Coalitie stelt Tolhuislanden voor, daar passen maximaal 8 molens. Dat is nog maar 8% van de totale energieopgave. We zijn blij dat het nieuwe college de inwoners en de stad wil laten profiteren van duurzaamheid. Maar Lelystad Airport en de gevolgen voor onze inwoners verdient veel meer aandacht wat de PvdA betreft. De nieuwe inzichten vragen om een bijstelling van de gevoerde lijn richting Den Haag. Niet alleen de geluidshinder moet gereduceerd worden, ook zou het nieuwe college meer aandacht moeten hebben voor de gevolgen van fijnstof en economische nadelen van het vliegveld, gezien de duurzaamheidsambities en de groeiende groep Zwollenaren die onder of vlak bij de vliegroutes komt te wonen.”

En als klap op de vuurpijl wordt ingezet op het tegengaan van scheefhuren.

Patty Wolthof: “Het tegengaan van scheefhuren is echt ZO ZONDE van de tijd en inzet. Er is maar een klein percentage scheefhuurders, er zijn geen woningen om door te stromen. Ga liever gewoon betaalbare huizen bouwen. Of doe iets aan de woonlasten van huurders”

Artikel delen: