VVD wil zorgvuldigheid bij keuze discotheek in Zwolle

Er is sprake van een mogelijke vestiging van een discotheek in het stadioncomplex van FC Zwolle. De VVD juicht de eventuele komst van een discotheek in Zwolle toe. De komst is ook opgenomen in het verkiezingsprogramma van de partij, omdat zij van mening zijn dat de jongeren in onze stad recht hebben op een dergelijke uitgaansgelegenheid en dat het goed is voor de levendigheid van onze stad. De VVD is echter van mening dat de locatie zorgvuldig moet worden gekozen. Dit vanwege de effecten op de bestaande horeca, veiligheid, mogelijke overlast en geluidsaspecten, maar ook vanwege de bereikbaarheid en omdat door een logische combinatie van functies exploitatievoordelen zijn te behalen. De VVD ziet om die reden ook andere locatiemogelijkheden dan alleen het stadion.

  

De VVD in Zwolle denkt bijvoorbeeld ook aan de kansen die verplaatsing van de IJsselhallen biedt. “Er is dan een combinatie van functies mogelijk die elkaar kan versterken en exploitatievoordelen biedt”, zegt de VVD. De liberale partij denkt dan aan een functionele combinatie van IJsselhallen met een discotheek en zo mogelijk ook de tweede zaal voor Hedon. De VVD stelt hierover een aantal vragen aan het college.

  

Deze combinatie is zoals gezegd voor de exploitatie interessant en vergroot daarmee het financiële draagvlak voor de verplaatsing. De combinatie vergroot ook de haalbaarheid van de afzonderlijke functies. Bovendien spreken aspecten als geluidsoverlast en bereikbaarheid wellicht ook in het voordeel van deze combinatie.

De VVD is dus van mening dat de locatie van de discotheek in ieder geval in samenhang met deze kansen en mogelijkheden moet worden verkend voordat een definitieve keuze voor de locatie van de discotheek wordt gemaakt. We vragen ons bovendien af wat de effecten zijn van een locatie zo ver verwijderd van de binnenstad op de horeca. Daarnaast willen we graag weten in hoeverre de veiligheidsaspecten door het college worden meegenomen in de afweging.

Het is wat ons betreft dus op voorhand nog geen uitgemaakte zaak dat de discotheek in het stadioncomplex moet worden opgenomen.

 

De VVD wil het college daarom graag de volgende art. 44 vragen stellen ter voorbereiding op een discussie over het bestemmingsplan voor het Stadion:

  1. Bent u met de exploitant van de IJsselhallen in gesprek over een eventuele verplaatsing van deze hallen en zo ja, in welk stadium bevinden deze gesprekken zich?
  2. Is in deze gesprekken ook de mogelijkheid verkend van een combinatie van functies als de IJsselhallen, Hedon en een discotheek?
  3. Wat betekent deze combinatie voor de haalbaarheid van de verplaatsing van de IJsselhallen?
  4. In hoeverre heeft u de veiligheidseffecten en risico´s onderzocht en de effecten van een locatie zo ver uit de binnenstad vandaan op de bestaande horeca?
  5. Heeft u overleg gehad met de brancheorganisatie en zo ja, wat is hun opvatting hierover?

P. van Dijk                                          R.E. de Heer

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.