SWZ start pilot voor meer diversiteit in Holtenbroek en Dieze-Oost

SWZ start pilot voor meer diversiteit in Holtenbroek en Dieze-Oost

Zwolle – Woningstichting SWZ start in juni met een pilot waarmee ze een positieve bijdrage wil leveren aan diversiteit in buurten en wijken. Voor de pilot zijn 6 complexen in Holtenbroek en Dieze-Oost geselecteerd waarvan veel woningen een huurprijs hebben onder € 600. Tijdens de pilot mogen woningzoekenden met een inkomen tot € 36.798 reageren op het aanbod. Normaal gesproken ligt de grens voor één persoon op € 22.400 en voor meer personen op € 30.400. Deze grenzen bepalen of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Met de pilot geven we ook kansen om een goedkopere woning te huren aan mensen die geen huurtoeslag ontvangen.

De pilot is aanvullend op andere maatregelen die wij uitvoeren in deze wijken. Dat gebeurt onder andere door meer variatie te brengen met de bouw van nieuwe woningen.Daarnaast werkt SWZ al intensief samen met bewoners, sociale wijkteams, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente en politie. We zetten ons in voor prettige en veilige woonwijken met weerbare en actieve bewoners. De ervaring leert dat mensen met de laagste inkomens vaak meerdere zorgen hebben en daardoor minder bij machte zijn om zich in te zetten voor hun buurt. SWZ denkt met het stimuleren van een bredere mix qua inkomensniveau bij te dragen aan de weerbaarheid van de totale bewonersgroep in deze wijken.

Ongeveer 6.000 woningzoekenden krijgen deze maand een mail waarin de extra mogelijkheid om te reageren op goedkopere woningen wordt uitgelegd. De effecten van de pilot worden nauwgezet gemonitord. Zodra de slaagkans voor mensen met delaagste inkomens kleiner wordt, zorgt SWZ voor meer passend aanbod elders in het bezit.

Artikel delen: