Stadsbroek kansrijk voor biologische landbouw

De gemeente Zwolle ziet mogelijkheden voor biologische landbouw in de noordelijke stadsrand. Dat staat in de nota Biologische landbouw die het college van burgemeester en wethouders onlangs heeft vast gesteld.

Het gaat om de verplaatsing van een bestaand biologisch bedrijf en er is plek voor een nieuw biologisch bedrijf. Wethouder Kenkhuis: ´Ik vind het belangrijk om biologische landbouw te stimuleren. Biologische landbouw heeft een maatschappelijke meerwaarde. Biologische landbouwbedrijven kunnen namelijk ingezet worden om doelstellingen met betrekking tot landschap, natuur, water en recreatie te bereiken.’

Zo wordt in Stadsbroek gewerkt om de natuur te verbeteren en het gebied beter toegankelijk te maken voor recreanten. Volgens het college zouden de daar in de buurt liggende agrarische gronden bij uitstek geschikt zijn voor een nieuw biologisch bedrijf. Dit nieuwe bedrijf zou bovendien rond de Stadskolk in het kader van de zogenoemde ´groen-blauwe diensten´  tegen een vergoeding het beheer en onderhoud van de moerasstroken, de waterretentie, de natuurvriendelijke oevers en de struinpaden kunnen verzorgen.

De gemeente Zwolle heeft een strategische voorraad grond van circa 750 hectare. Dit is grond waar de gemeente op termijn plannen wil uitvoeren voor bijvoorbeeld woningbouw of natuurontwikkeling. De gemeente Zwolle beheert deze gronden volgens de uitgangspunten in het Transparant Grondbeleid. Eén van de uitgangspunten is het verpachten aan Zwolse biologische landbouwers als zich daartoe mogelijkheden voordoen. In 2007 is aan drie biologische agrariërs grond verpacht.

Artikel delen:

Reageer