Ondergrondse containers in Stationsbuurt Assendorp

De gemeente Zwolle plaatst eind maart in de Stationsbuurt van Assendorp ondergrondse afvalcontainers. De ondergrondse afvalcontainer biedt in deze wijk een goede oplossing om afval in te zamelen.

Voordat de ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst, organiseert de gemeente Zwolle enkele inloopbijeenkomsten in februari. Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn medewerkers van de gemeente Zwolle en ROVA aanwezig om vragen te beantwoorden. Er wordt informatie gegeven waar de ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst, hoe de container eruit ziet, wat de voordelen zijn en hoe ze werken. De betreffende bewoners worden deze week met een brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en ontvangen een folder met meer informatie over de ondergrondse container.

Waarom ondergrondse afvalcontainers

De huidige manier van afval inzamelen in de Stationsbuurt, met minicontainers en in sommige gevallen huisvuilzakken, geeft problemen voor bewoners, maar ook voor het inzamelen. De gemeente Zwolle kiest voor ondergrondse afvalcontainers, omdat de minicontainers hiermee uit het straatbeeld verdwijnen en opbergproblemen van bewoners zonder achterom hiermee worden opgelost. Daarnaast hoeven huisvuilzakken niet meer thuis te worden opgeslagen en liggen de zakken op de inzameldag niet overal op straat. Zakken geven vaak een rommelig en vervuild straatbeeld en zijn niet hygiënisch.

De ondergrondse afvalcontainer is continu te gebruiken, staat netter, voorkomt stank en ongedierte. En door de container enkel voor bewoners toegankelijk te maken, wordt illegale storting, vandalisme en ongelukken voorkomen.

Door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers komt er uniformiteit in de afvalinzameling en hoeven de vuilniswagens niet meer door alle smalle straten. Voordeel hiervan is dat er minder verkeersbewegingen in de straten zijn en de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Plaatsing ondergrondse afvalcontainer

De ondergrondse afvalcontainers worden in de Stationsbuurt geplaatst vanaf eind maart. De Stationsbuurt wordt afgegrensd door de Stationsweg, Burgermeester van Roijensingel, Van Karnebeekstraat en de Oosterlaan.Voordat de ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst, ontvangen de betreffende bewoners een brief over waar en wanneer de container wordt geplaatst.

Meer informatie

Meer informatie over ondergrondse afvalcontainers is te vinden op de milieuwebsite van de gemeente Zwolle, www.afvalzwolle.nl, of op de website van ROVA, www.rova.nl. Hier is onder meer een folder en een gebruikersfilm te vinden.

Als bewoners vragen hebben over ondergrondse afvalcontainers of graag een folder willen ontvangen, dan kunnen zij bellen met de klantenservice van ROVA, telefoonnummer (038) 427 37 77 of de servicelijn van de gemeente Zwolle, eenheid Wijkzaken, telefoonnummer (038) 498 33 00.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer