Volg de coalitiebesprekingen en benoeming wethouders live

Volg de coalitiebesprekingen en benoeming wethouders live

Zwolle – De vier coalitiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD hebben inmiddels hun coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. In een extra besluitvormingsronde op maandagavond 4 juni gaat de gemeenteraad in debat over dit akkoord. Ook worden de nieuwe wethouders benoemd.

Een ad hoc commissie bestaande uit de burgemeester, griffier en drie raadsleden doet vooraf onderzoek naar de benoembaarheid van de wethouders. Wanneer er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd dan worden de betreffende wethouders na het debat benoemd. Ed Anker en Michiel van Willigen (ChristenUnie), Monique Schuttenbeld en Klaas Sloots (GroenLinks), William Dogger (Swollwacht) en René de Heer (VVD) zijn voor de komende periode de wethouders van Zwolle.

Portefeuilleverdeling van B en W
Burgemeester: openbare orde/Veiligheidsregio; regionale samenwerking; dienstverlening; communicatie; internationale contacten; lobby/strategische positionering.

Ed Anker (ChristenUnie): ruimtelijke ordening; wonen; omgevingsvisie; ruimtelijke projecten; Spoorzone; waterbeleid en klimaatadaptatie.

Michiel van Willigen (ChristenUnie): jeugdbeleid en jeugdzorg; onderwijs (primair en VO, VSV, huisvesting, passend onderwijs); gezondheidsbeleid; Veilig Thuis; wijkgericht werken/burgerbetrokkenheid; bedrijfsvoering; digitale transitie.

Monique Schuttenbeld (GroenLinks): energietransitie; Stadshagen; cultuur (creatieve economie), hierin aandacht voor regio/visieontwikkeling; cultuurhistorie (monumenten/archeologie); toerisme en evenementen.

Klaas Sloots (GroenLinks): financiën; zorg en WMO; maatschappelijke opvang; inkomensbeleid (armoedebestrijding/schulddienstverlening); welzijn; vluchtelingenwerk.

William Dogger (Swollwacht): beheer openbare ruimte, milieu en afval; groenbeleid; mobiliteit en bereikbaarheid; vitaal en waardig ouder worden; toegankelijkheid; toezicht en handhaving; dierenwelzijn.

René de Heer (VVD): (circulaire) economie, beroepsonderwijs en werk (human capital agenda); vastgoed; sport; Regio Zwolle; binnenstad; bedrijfsterreinen; strategische communicatie/positionering.

Het Raadsplein besluitvormend zal plaatsvinden van 19.30-21.00 uur in de Raadszaal. U kunt de vergadering bijwonen, maar ook online volgen via Weblog Zwolle.

Klik hier voor de agenda en hier voor het coalitieakkoord.

Artikel delen: