Oppositie roept op: Aandacht voor voedselzekerheid en Zwolse boeren

Oppositie roept op: Aandacht voor voedselzekerheid en Zwolse boeren

Zwolle – Maandag 4 juni debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord dat ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD met elkaar hebben gesloten. In dat akkoord staat dat het nieuwe college speciale aandacht heeft voor agrarische ondernemers, wat het college daarmee bedoelt is echter niet uitgewerkt. Daarnaast heeft de duurzame voedselproductie in het akkoord helemaal geen plek gekregen. CDA doet samen met D66, PvdA en SP een klemmend beroep op het nieuwe college de duurzame keten van Zwolse voedselproductie te borgen en Zwolse agrariërs hierbij volledig te betrekken.

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De agrariërs in de stadsranden zijn van cruciaal belang voor Zwolle en zorgen onder andere voor duurzame voedselproductie, een prachtig landschap en recreatieve toegankelijkheid. “Uit het coalitieprogramma spreekt geen waardering voor de maximale inzet elke dag weer van de agrariërs in het Zwolse buitengebied. Slecht in de kop van het hoofdstuk over economie worden ze genoemd, terwijl boeren meer zijn dan een economische sector. Zij zijn van cruciaal belang voor gezond voedsel“ aldus CDA fractievoorzitter Jan Nabers. We missen de integraliteit in dit akkoord als het gaat om agrariërs; duurzaam, recreatief, landschapsbewustzijn en economische sector van betekenis, gaat Nabers door.

De gezamenlijke oppositie vraagt het college om voor eind 2018 met een plan van aanpak te komen dat samen met de ondernemers, agrarische sector en stadslandbouwinitiatieven is opgesteld. Oude Egbrink (PvdA): “Ben het hartgrondig eens met het CDA. Dit plan moet alles in het werk stellen om de lijn tussen inwoners en boeren korter te maken en de voedselproductie en -zekerheid op termijn borgen. Hierdoor is minder transport nodig (dus minder CO2 uitstoot), minder verpakkingen en minder voedselverspilling”.

Artikel delen: