CDA: ontmoet nieuw college in uw wijk

CDA: ontmoet nieuw college in uw wijk

Zwolle – Maandag 4 juni debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord dat ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD met elkaar hebben gesloten. In dat akkoord staat dat het nieuwe college buurtgericht gaat werken, maar hoe dat concreet wordt vormgegeven staat niet in het akkoord. Reden voor de oppositiepartijen CDA, D66, PvdA en SP om een motie in te dienen die het College vraagt buurtgericht werken eigentijds op te pakken en minimaal eens per jaar in de wijk voor iedere inwoner aanwezig te zijn.

Het CDA heeft in het najaar van 2017 een start gemaakt met haar programma “Dijken van Wijken”, tijdens deze wijk-/woonkernbijeenkomsten werd ons duidelijk dat men wijkgerichte bestuurlijke contacten door het college of leden van het college miste. “In Zwolle denken inwoners graag mee in de ontwikkeling van hun buurt, kern of wijk. Dat is fantastisch. Er is echter ook een groep die nu niet bereikt wordt, terwijl deze groep vaak uitstekende ideeën hebben om de buurt te versterken. Wij roepen het college op om met deze mensen in gesprek te gaan” aldus Jan Nabers, fractievoorzitter van het CDA.

Bij wijkbezoeken kunnen diverse organisaties betrokken worden, zoals de wijkvereniging. Juist door veel organisaties te betrekken, komt het college beter in contact met mensen die normaal gesproken niet naar een avond van de gemeente komt.

Artikel delen: