Coalitieakkoord op hoofdlijnen nog weinig concreet

Coalitieakkoord op hoofdlijnen nog weinig concreet

Zwolle – Het akkoord tussen ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en de VVD is volgens deze coalitiepartijen een akkoord “op hoofdlijnen”, dat in overleg met de raad en de stad nader ingevuld moet worden. De coalitiepartijen zijn tevreden over het bereikte resultaat en het is volgens GroenLinks gelukt “een brug te slaan tussen de verschillen.” De VVD noemt het een “kleurrijk akkoord.” Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandagavond werd door oppositiepartij CDA het akkoord als “diffuus en weinig concreet” getypeerd. Volgens D66 wordt geen kleur bekend en moet het akkoord verder worden aangescherpt, terwijl de PvdA lef, leiderschap en ruimte mist. De SP verzuchtte : wat gaan we nu concreet doen?”

De nieuwe coalitie heeft ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van schone energie, maar wil tegelijkertijd de inzet van windenergie beperken tot 8 windmolens in Tolhuislanden. Het CDA verwijt Swollwacht “kiezersbedrog”, omdat Swollwacht geen enkele windturbine wilde en daar zelfs een breekpunt van maakte. “De belofte van Swollwacht heeft hen veel stemmen en een plek in het college opgeleverd”, aldus Jan Nabers van het CDA. Swollwacht erkende dat ze een concessie heeft gedaan, omdat de regering de gaskraan in Groningen veel eerder dicht wil draaien dan aanvankelijk was voorzien. GoenLinks was voorstander van 25 winmolens.

De startende coalitie wordt geconfronteerd met miljoenenoverschrijdingen in het sociaal domein en vindt het noodzakelijk dat deze tekorten de komende vier jaar worden teruggebracht. Tegelijkertijd geeft ze aan dat iedere Zwollenaar de zorg blijft krijgen die hij nodig heeft: “goede en betaalbare zorg.” Bij de oppositiepartijen leverde dat veel vragen op. Youcef Ben Ali van de PvdA heeft toch de indruk dat het beschikbare budget leidend is en dat dit ten koste zal gaan van de zorg en de SP verwacht dat het nieuwe college gaat bezuinigen, wat zal leiden tot verschraling van de zorg.
Door miljoenentekorten in de zorg is er weinig ruimte voor structurele investeringen, waarbij het CDA vraagtekens zetten bij de betaalbaarheid van het hele akkoord. In ieder geval zal de coalitie haar financiële probleem niet oplossen door middel van belastingverhogingen. De woonlasten voor burgers, zoals de OZB, zullen niet meer stijgen dan de inflatie.

Over de koopzondag heeft de coalitie nog geen concreet besluit genomen, maar zal op basis van het advies van CityCentrum een nieuwe verordening opstellen. Het advies van CityCentrum is inmiddels binnen en zij wil het aan de ondernemers overlaten of ze al dan niet op zondag opengaan. De ChristenUnie is tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen en erkent dat de meningen binnen de coalitie hierover tegengesteld zijn: “De verschillende standpunten worden gerespecteerd,” aldus Gerdien Rots van de ChristenUnie. Dit zal naar verwachting betekenen dat het college met een voorstel komt meer ruimte te geven voor winkelopeningstijden op de zondagmiddagen. De ChristenUnie zal dan waarschijnlijk tegenstemmen, maar met meerderheid van stemmen zal de gemeenteraad akkoord gaan met verruiming van de openingstijden op zondag.

Aan het eind van de gemeenteraadsvergadering werden zes wethouders benoemd. Herbenoemd werden de zittende wethouders Ed Anker, Michiel van Willigen van de ChristenUnie en René de Heer van de VVD. Nieuw benoemd werden Monique Schuttenbeld en Klaas Sloots van GroenLinks en William Dogger van Swollwacht. Het aantal wethouders wordt daarmee uitgebreid van vijf naar zes, maar een voorstel van de SP om alle wethouders dan maar voor 0,8 fte te benoemen om daarmee de totale wethouderskosten ongewijzigd te laten haalde het niet.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Lees meer artikelen over: Coalitie, Gemeenteraad, Politiek
Artikel delen: