Goede jaarcijfers 2017 voor Driezorg

Zwolle – In de jaarcijfers van 2016 was de positieve tendens als gevolg van de herstelmaatregelen al te zien, maar in 2017 wordt dit verder uitbetaald in zwarte cijfers. “Een mooi resultaat waar we allemaal hard voor gewerkt hebben. Alle inzet leidt tot een goed financieel resultaat en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. We gaan door op de ingezette weg”, aldus Janita Gorte, directeur-bestuurder van Driezorg.  Ook de 1e kwartaalcijfers van 2018 laten zien dat dit mogelijk is.

Terugblik
Driezorg heeft moeilijke jaren gehad waar veel aandacht nodig was voor de kwaliteit van zorg en de financiën. Dankzij medewerking van alle betrokken konden de noodzakelijke Herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Wilma Nijland, voorzitter Centrale Cliënten Raad “Wij zagen ook in dat Herstelmaatregelen echt nodig waren om de zorg – en dienstverlening te blijven bieden waaraan de cliënten en bewoners behoefte hebben”. Ook de Inspectie Gezondheidszorg concludeerde in januari jl. na een verrassingsbezoek aan locatie de Havezate het volgende: ‘Stichting Driezorg heeft hard gewerkt aan het stabiliseren van de situatie binnen de organisatie. Binnen De Havezate ziet de inspectie deze stabiliteit terug’.

Cijfers 2017
Het resultaat van boekjaar 2017 bedraagt 2,39 miljoen euro. Hier zitten incidentele baten in  van 1,42 miljoen euro. Het genormaliseerde resultaat bedraagt derhalve 0,97 miljoen euro. (Genormaliseerd resultaat is het resultaat zonder eenmalige lasten en baten in dat boekjaar)

Vooruitblik
De missie van Driezorg blijft onveranderd, volgens Janita Gorte. “We willen onze bewoners en cliënten een vertrouwd, veilig (t)huis bieden en hen ondersteunen bij elke fase van het ouder worden. Een organisatie die de kwaliteit op orde heeft en financieel gezond is, draagt hier zeker aan bij”.

 

Artikel delen: