€ 22,5 Miljoen voor baggeren waterbodems in Zwolle

Woensdagmiddag is de ‘Samenwerkingsovereenkomst sanering waterbodems Zwolle 2008 – 2011’ ondertekend in de ‘baggerkeet’ aan de Katerdijk te Zwolle. Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel, wethouder Gerard van Dooremolen van de gemeente Zwolle en dagelijks bestuurslid Wim Porte van het Waterschap Groot Salland bekrachtigden met hun handtekening deze overeenkomst.

Om de overeenkomst te onderstrepen werd daarna aan de Pannekoekendijk een bord boven water gehaald met de tekst ‘We werken samen aan schone waterbodems in Zwolle (2007 – 2011)’. Alle drie partijen dragen met € 7,5 miljoen een derde bij in de kosten. Reden om te baggeren is dat sinds midden vorige eeuw een dikke sliblaag is ontstaan die sterk verontreinigd is. Hierdoor is het Zwolse stadswater te ondiep geworden. Dit geeft problemen voor de ligging van de woonboten, scheepvaart en het waterbeheer.


Baggeren in de Achtergracht…

Waarom baggeren

De bagger is sterk verontreinigd, vooral door historische industriële lozingen (met name afkomstig van de voormalige gasfabriek op het Noordereiland in de periode 1848 tot 1963: door vergassing van steenkool) en jarenlange lozingen (tot 1983) van ongezuiverd rioolwater. De tijd dat deze lozingen met zwaar verontreinigde stoffen zoals teer, olie, zware metalen (zink, koper, lood kwik en chroom) en PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) plaatsvonden, ligt ver achter ons. Maar deze historische erfenis is nog steeds niet opgeruimd: daarvoor is het nu de hoogste tijd.

Als voorloper van deze samenwerkingsovereenkomst geldt het baggeren van de Thorbeckegracht en Achtergracht. Dit werk is in het najaar 2007 van start gegaan en wordt in de loop van 2008 afgerond.

Jarenlange baggerklus

Het baggeren vindt plaats in de periode 2008 – 2011. Voor de uitvoering is de volgende planning gemaakt:

 • De Singelgracht (incl. Zwarte Water tot aan keersluis) in 2008/2009
 • Het Almeloos Kanaal, Nieuwe Vecht en Koelwaterkanaal in 2009/2010
 • Het Zwarte Water in 2010/2011
 • Westerveldse Aa en Willemsvaart in 2011/2012

Het gaat in totaal om ca. 250.000 m3 veelal zwaar verontreinigd slib. Een enorme hoeveelheid:  zo’n 12.500 grote vrachtwagens vol. Maar om overlast en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt de bagger per boot afgevoerd naar het slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer.

Dit is een gecontroleerde stortlocatie waar verontreinigd slib veilig wordt opgeslagen.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Samen baggeren
  Hoef je je geen zorgen over te maken Herbert, zodra het waterschap erbij betrokken is 😉

  Zag ook een heel opvallend bord naast De Spiegel, over samenwerking mbt drinkwater? Kom er eens in mensen van WGS, voor de topics weten jullie de weg hierheen ook wel te vinden 😮

 2. Als de gemeente de grachten in het verleden wat vaker had uit laten baggeren hadden de kosten nu niet zo hoog hoeven te zijn .Maar alles wordt maar steeds opgeschoven naar latere tijden wat inhoud dat de offerte dan ook in prijs stijgen en er veel meer aan gedaan moeten worden

 3. Baggeren
  Het is tegenwoordig niet zo makkelijk meer als vroeger,zo van er moet gebaggerd worden,er moeten eerst monsters genomen worden en dan wordt de bagger ingedeeld in klasse 1,2 of 3 zo ver ik weet 😉

 4. blokkendoos
  Hahaha; Maar volgens mij verwijst alleen de SP in haar/zijn vragen naar onrust onder de Zwollenaren of zoiets. bron De Peperbus, waar Jan van Halst weer een hele goeie column neerzet!

Reageer