Centrum voor Jeugd en Gezin uniek in Nederland

De klant staat centraal. Dat is het uitgangspunt bij de realisatie van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Zwolle.

Om het toekomstige CJG zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de uiteindelijke gebruikers, is het belangrijk dat ouders en jongeren betrokken worden bij het inhoud en vorm geven aan zo’n centrum. Dit klinkt logisch maar is wel uniek in Nederland. In Zwolle is hieraan werkelijk gevolg aan gegeven door gesprekken met de doelgroep aan te gaan. Komende maandag wordt in een persconferentie, waarbij dhr. H.J. Dannenberg (wethouder Welzijn) en dhr. L. Rutjes (directeur Stichting Alexander) aanwezig zijn, een toelichting gegeven op de uitkomsten van de klantenpanels.

Achtergrond

De werkgroep CJG, bestaande uit GGD, Icare, Algemeen Maatschappelijk Werk/RIAGG, Travers, Bureau Jeugdzorg en de gemeente, hebben Stichting Alexander ingeschakeld om een participatief onderzoek uit te voeren. In een serie panel- en pleingesprekken zijn ouders en jongeren uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan en hun mening te geven over waar een CJG naar hun idee aan moet voldoen. Het vertrekpunt daarbij was om de zwakke en sterke punten in de huidige voorzieningen helder te krijgen. Daarbij is onder andere gekeken naar toegankelijkheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de hulp. Ook is gevraagd op welke wijze de klanten in de toekomst betrokken willen blijven bij het CJG. Naast de gesprekken met ouders en jongeren, zijn er ook gesprekken gevoerd met professionals. 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Voor Zwolle en omstreken?
    Is dit voor Zwolle en omstreken?
    Maar als de behoefte in Zwolle alleen groot genoeg is, lijkt het me prima. Er hangt altijd wel een mooie discussie aan: “mag de overheid achter de voordeur kijken?”


    Maak melding

Reageer