Onderzoek naar Turkse en Marokkaanse jongeren

Vanuit het lectoraat samenlevingsvraagstukken doen 6 studenten aan de Gereformeerde Hogeschool (GH) onderzoek naar Turkse en Marokkaanse jongeren uit Zwolle en omgeving. Zij doen dit in het kader van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

De studenten onderzoeken hoe de jongeren (tussen de 16 en 25 jaar) nadenken over de toekomst en hoe zij zichzelf in de toekomst zien. Zij hebben het onderzoek de naam gegeven ‘De toekomst die mij toekomt’. Volgens de studenten is er binnen de hulpverlening miscommunicatie tussen autochtone hulpverleners en allochtone jongeren. Aan de hand van dit onderzoek willen ze inzicht geven in de gedachtewereld van allochtone jongeren. In het onderzoek betrekken zij de volgende onderwerpen: opleiding, werk, huwelijk en huwelijksinvulling en het contact wat de allochtone jongeren met hun ouders hebben.

Allochtone jongeren hebben over het algemeen een heel andere achtergrond en cultuur dan Nederlandse jongeren. Het kan voor komen dat jongeren ‘vernederlandst’ zijn, maar dat hun ouders vast houden aan normen en waarden uit hun vaderland.

Om deze jongeren en hun ouders op een goede manier te begeleiden achten wij het noodzakelijk dat er enig inzicht is in de achtergrond, de cultuur en de denkwijze van deze jongeren.

Zonder dit inzicht is er veel kans op onbegrip, miscommunicatie en dit kan frustratie en irritatie opleveren.

Het doel is om aanbevelingen te kunnen doen aan hulpverleners en hulpverlenende instanties. Deze zijn gericht op de omgang die hulpverleners met specifieke allochtone jongeren De aanbevelingen worden dit voorjaar gepresenteerd aan maatschappelijke instanties.

Op dit moment zijn de studenten bezig de gegevens, die zij verkregen hebben door interviews te houden, aan het analyseren en het verwerken.

Artikel delen: