Kantoren Oosterenk worden 193 appartementen

Kantoren Oosterenk worden 193 appartementen

Zwolle – Het college van B&W stelt de raad voor om vijf kantoren in het werkgebied Ooste-renk een nieuwe bestemming te geven als tweekamerstudio’s en shortstay appar-tementen, tot een totaal van 193 appartementen. In het raadsvoorstel worden de voorwaarden en richtlijnen voor de nieuwe woonbestemming genoemd. Het gebied verandert in een groene en gezonde leefomgeving.

Het merendeel van de appartementen wordt ontkoppeld van gas en krijgt energielabel A. In de appartementen komt vloerverwarming. Parkeervakken worden groene wandel-paden en verblijfsruimte. Op het centrale parkeerdek komt een groene oase en langs de Dr. Spanjaardweg wordt het gebied voor fietsers ontsloten met een fietspad in beide richtingen. Twee gebouwen naast de Ceintuurbaan blijven kantoren, deels als geluids-buffer voor de andere appartemensgebouwen. Die blijven binnen de norm van 33 dB in de woning.

De tweekamerstudio’s en gemeubileerde shortstay appartementen voorzien in een grote behoefte. De gemeente slaat met ‘Oosterenk Midwest’ twee vliegen in één klap: leeg-staande kantoren krijgen een nieuwe bestemming en er worden 193 appartementen in de sector goedkope en middeldure huur toegevoegd aan de woningvoorraad.

Van de totale hoeveelheid van 770.000 m2 kantoorruimte in Zwolle wil de gemeente samen met de provincie tot en met 2018 tenminste 60.000 m2 een andere bestemming geven. Eind 2017 stond de teller al op 77.500 m2. Met de herbestemming van de ge-bouwen Van Gogh, Rubens, F. Bol, Vermeer en Breughel (de kantoren zijn alle ver-noemd naar Hollandse meesters) wordt nog eens ruim 10.000 m2 kantoorbestemming aan de markt onttrokken.

Oosterenk Midwest voorziet straks in de behoefte aan woonruimte voor alleenstaanden, stellen zonder kinderen, ouderen en gegadigden voor shortstay appartementen. In ge-bouw Van Gogh zijn vanaf begin 2018 al 29 appartementen te huur. Komend jaar kan de verbouw starten van Rubens met zeventig shortstay appartementen. Die kunnen voor minimaal twee weken, maximaal één jaar worden gehuurd door bijvoorbeeld expats, mantelzorgers, revalideerders en artsen in opleiding van het Isala ziekenhuis.

Om de kantooromgeving te veranderen in een aantrekkelijk woonwerkgebied heeft ei-genaar VandenBrink de stedebouwkundige hulp ingeroepen van Bureau Lievense CSO. Twintig jaar geleden zijn de panden gebouwd als kantoor en bestond nog geen behoef-te aan de nu wél opgenomen wandel- en verblijfsruimten, mogelijkheid van kleine win-keltjes, meer groen en een tweerichtingsfietspad langs de Dr Spanjaardweg. De groene ruimte in het gebied neemt toe van 7.600 naar minstens 11.600 m2.

Na een positief raadsbesluit op 9 juli wordt op basis van de voorwaarden en richtlijnen het nieuwe bestemmingsplan opgesteld en een bouw- en inrichtingsplan uitgewerkt. Het raadsbesluit is een voorproefje op wat komen gaat: opstelling van een nieuwe struc-tuurvisie om Oosterenk te transformeren tot een aantrekkelijk, gemengd woon- en werkgebied.

Artikel delen: