Ondernemers bepalen zelf of ze open gaan op zon- en feestdagen

Ondernemers bepalen zelf of ze open gaan op zon- en feestdagen

Zwolle – Het college van B&W laat ondernemers vrij in de keuze om wel of niet open te zijn op zon- en feestdagen. Met dit besluit geeft het college invulling aan het coalitieakkoord over het onderwerp winkelopenstelling. De ondernemersvereniging CityCentrum heeft hiervoor op verzoek van het college een voorstel gedaan.

Zwolle wil een toeristische stad zijn waar je ook op zon- en feestdagen terecht kunt voor cultuur, horeca, evenementen én winkelplezier. Om hier verder invulling aan te geven was een heroriëntatie van de winkelopenstelling nodig.

Ondernemersvrijheid
Onderzoek van CityCentrum wijst uit dat winkeliers graag zelf bepalen wanneer zij hun winkel openstellen. Een groot aantal ondernemers wil graag ruimere openingstijden. Maar er zijn ook winkeliers die hechten aan het bijzondere karakter van de zondag. Zij willen hun winkel niet open stellen op zon- en feestdagen. Daarom stelt CityCentrum het college ondernemersvrijheid voor waarbij openstelling geen verplichting is. Het college heeft het voorstel van CityCentrum overgenomen en legt de nieuwe afspraken na goedkeuring van de gemeenteraad vast in de Zwolse Winkeltijdenverordening 2018.

Mix van cultuur, horeca en winkelen
Het college gaat samen met CityCentrum, winkeliers, horeca, cultuursector en het ZwolleFonds werken aan een mooi programma voor de inwoners en bezoekers van Zwolle. Een aanbod dat ook goed aansluit bij de evenementen en activiteiten in de stad.

Verwachte ingangsdatum
De wijziging van de  winkelverordening wordt nog voor de zomer ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring kunnen bezoekers naar verwachting vanaf augustus ook op zon- en feestdagen winkelen in Zwolle.

Artikel delen: