Vragen over gevolgen ‘woningconflict’ voor Zwolle

In 2005 heeft de gemeenteraad van Zwolle de Woonvisie vastgesteld en op basis daarvan zijn in april 2007 de prestatieafspraken tussen SWZ, Openbaar Belang en DeltaWonen en de gemeente Zwolle opnieuw bekrachtigd en geactualiseerd. Bij die gelegenheid meldde het college, dat het jaar 2006 een positief beeld had laten zien. In dat jaar bleek 90% van de door partijen gemaakte afspraken gehaald of gedeeltelijk gehaald te zijn.

“Een goede zaak, want in Zwolle staan we nog steeds voor een enorme uitdaging. Op het terrein van het aantal te bouwen woningen (bijvoorbeeld huur en koopwoningen voor starters), het bouwen voor speciale doelgroepen als ouderen en de wijkvernieuwingen (Dieze, Kamperpoort en Holtenbroek)”, zegt VVD Zwolle. Sinds het aantreden van het huidige kabinet ruziën dat kabinet en corporaties in ons land over de financiering van de aanpak van probleemwijken. Voorzitter Elco Brinkman van de brancheorganisatie Bouwend Nederland heeft al de vrees uitgesproken dat de woningproductie door dit geruzie tussen kabinet en woningcorporaties zal stagneren. De VVD stelt over bovenstaande vragen aan het college in Zwolle.

Dit brengt de fractie van de VVD Zwolle tot de volgende vragen:

1. Heeft het College overleg gevoerd met de in Zwolle actieve corporaties over de inmiddels verstoorde verhoudingen tussen met name minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie en de koepelorganisatie Aedes?

2. Is aan te geven welke consequenties de heffing die de minister de corporaties wil opleggen heeft voor de Zwolse corporaties?

3. Welke consequenties kan dit alles hebben voor de uitwerking van de in april 2007 geactualiseerde en bekrachtigde prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties?

4. Naast het gekrakeel tussen corporaties en de minister is er ook sprake van een stijging van de prijzen op de bouwmarkt. In hoeverre zal dit van invloed zijn op de voortgang van herstructurerings – en renovatieplannen in wijken als Dieze-Oost, Holtenbroek en de Kamperpoort?

Zwolle, 14 februari 2008

Namens de fractie van de VVD Zwolle,

Gerrit van der Kooy  

Piet van Dijk

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Bij die gelegenheid meldde het college, dat het jaar 2006 een positief beeld had laten zien. In dat jaar bleek 90% van de door partijen gemaakte afspraken gehaald of gedeeltelijk gehaald te zijn.

  Knap staaltje rekenwerk. :'(


  Maak melding

 2. oehhhh
  Oeh, Papje is weer wakker uit zijn carnavalsroes. Pas op hoor dat Zwolle mee moet betalen aan het verder achteruit gaan van de minste wijken van Nederland. Waarom zelf het geld niet opmaken als anderen het goed kunnen gebruiken? Typisch VVD.


  Maak melding

 3. poeh poeh
  Dit lijkt betrokkenheid die niet des VVD’s is maar daar zit vast weer wat eigengewinnerig achter

  In hoeverre zal dit van invloed zijn op de voortgang van herstructurerings ?? en renovatieplannen in wijken als Dieze-Oost, Holtenbroek en de Kamperpoort?

  Maar goed jullie hebben ook een achterban.


  Maak melding

 4. Wat denk je, dat de corporaties nog zin hebben om de 40 probleemwijken te financieren als ze ook nog ineens integraal vennootschapsbelasting moeten gaan betalen!!! En de VSO….. Whoppaaa van tafel geveegd zodat ministertje Waus bos ineens een overschot op de begroting heeft van 0.4%!! en nu lekker met de eer gaat lopen strijken in europa dat NL de zaakjes zo goed op de rit heeft…. >:( >:( en dan die Vogelaar. 400 miljoen is niet genoeg… maak er maar 750 miljoen van voor probleemwijken. Stomme dooz >:(


  Maak melding

 5. helpen
  Zit niet in de materie maar vind het wel een hele goede zaak dat de probleemwijken worden aangepakt. Dat is trouwens iets waar zo’n beetje alle partijen voor pleiten. De manier waarop kwam ook goed op mij over. Corporaties waren volgens mij rijk zat. Gister vond ik de antwoorden van de door mij zeer gewaardeerde en bijzonder intelligente Wouter Bos bij Ferry Mingele overtuigend in deze kwestie.


  Maak melding

 6. De winst is makkelijk te vinden hoor… je breekt drie wijken af waar op dit moment uitsluitend goedkope huurwoningen staan, vervolgens bouw je daar voor de helft koopwoningen en de andere helft verdeel je in duurdere huurwoningen en bedrijvigheid. Jammer voor die corporaties dat ze slechts 90% bijna gehaald hebben… scheelt ze een hoop winst.


  Maak melding

Reageer