CDA Overijssel wil inzicht in succes bestrijding exotische woekerplanten

CDA Overijssel wil inzicht in succes bestrijding exotische woekerplanten

Zwolle – Het CDA heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, omdat de fractie wil weten of het klopt dat plantensoorten die van nature voorkomen in Overijssel verdrongen worden door exotische woekerplanten en hoe groot dit probleem is.

Planten als de grote Watersnavel, de Waterwaaier, de Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop kunnen zuurstoftekort in water veroorzaken, de oorzaak zijn van het verdwijnen van planten onder de boomlaag (de ondergroei) of in het ergste geval ernstige schade toebrengen aan gebouwen, leidingen en infrastructuur. 

“De provincie steekt miljoenen euro’s per jaar in behoud en verbetering van de natuur. Het kan niet zo zijn dat de woekering van exoten deze investeringen tenietdoen. We willen graag weten wat hierin de taak en verantwoordelijkheid is van de provincie Overijssel en wat de resultaten zijn van de maatregelen die de provincie en het waterschap samen hebben genomen tegen exotische woekerplanten”, legt woordvoerder Jeroen Piksen uit.

Gebruik bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen komt steeds meer onder politieke en maatschappelijke druk te staan. Het gebruik van glyfosaat (Round Up) is hiervan een sprekend voorbeeld. Het CDA staat achter de doelstelling van verduurzaming. Tegelijkertijd kan dit ook betekenen dat juist de exotische woekerplanten vrij spel krijgen. “Hier moet een oplossing voor komen, ook in de vorm van alternatieve bestrijdingsmethodes. Er zijn door de provincie samen met het waterschap al maatregelen genomen, maar is dat voldoende? Hier willen we meer duidelijkheid over. Daarom hebben we vragen gesteld aan de het college” aldus Piksen.

Artikel delen: