CDA: Kappen met bomenkap op Oude Mars

CDA: Kappen met bomenkap op Oude Mars

Zwolle – Op de Oude Mars in Zwolle-Zuid worden nog steeds bouwkavels verkocht. CDA Zwolle stelt vragen bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een kavel, waarbij 31 bomen het veld dreigen te moeten ruimen.

CDA Zwolle baseert zich op geluiden van omwonenden naar aanleiding van deze aanvraag. Daaruit blijkt dat de zogenaamde boskavel (nr. 39) groter is geworden dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor komt een deel van de kavel terecht in een stuk bebossing van landgoed Zandhove waardoor men deze bomen vervolgens gekapt wil zien hebben.

Fractielid Arjan Spaans van CDA Zwolle vindt dit niet van deze tijd : “Het kan toch niet zo zijn dat het vergroten van een zogenaamde boskavel leidt tot het kappen van bomen die tot het bos behoren? Los daarvan zijn op in dat bouwplan tijdens de Nationale Boomfeestdag in 2010 12 grove dennen en 250 ecologische eiken geplant. Het is toch raar wanneer je dan acht jaar later zo gemakkelijk 31 bomen kapt.” De CDA-fractie wil van de wethouder weten in hoeverre dit proces nog te keren is of dat de bomen eventueel herplantbaar zijn. Arjan Spaans: “We willen met elkaar toch zuinig zijn op ons mooie Zwolse groen. Immers, bomen zijn belangrijk, niet alleen als leveranciers van zuurstof, maar ook in het veranderende klimaat. Daarin verwachten we van het college dat ze haar verantwoordelijkheid neemt.”

Artikel delen: