ChristenUnie en CDA komen met motie over kerkorgels en cultureel erfgoed

ChristenUnie en CDA komen met motie over kerkorgels en cultureel erfgoed

Zwolle – De ChristenUnie en het CDA in Overijssel komen bij de behandeling van de P-nota met een gezamenlijke motie waarin zij aandacht vragen voor beeldbepalende kerkgebouwen en kerkorgels. De moties wordt daarnaast ondersteund door D66, VVD en de SGP.

De motie is een samenvoeging van twee initiatieven van beide partijen. De ChristenUnie bereidde samen met D66 een motie over de staat van de kerkorgels in Overijssel voor. Het CDA zag mogelijkheden voor meer aandacht van beeldbepalende gebouwen waaronder kerken.

Het onderhoud, de revitalisering en de herbestemming van kerken en -orgels is een toenemend punt van zorg voor veel beheerders van religieuze gebouwen. Het rijk stelt daar de komende jaren extra middelen beschikbaar voor de restauratie en verduurzaming van monumenten waaronder kerken. ChristenUnie en CDA willen daarop in steken met hun gezamenlijke motie.

De ChristenUnie constateert dat in 2008 Provinciale Staten een eenmalige Impuls hebben gegeven aan de renovatie van vaste religieuze muziekinstrumenten, zoals kerkorgels, maar dat het daarna weer stil is geworden. In 2018 is er alle reden om voor het behoud en onderhoud van de kerkorgels opnieuw aandacht te vragen, omdat het steeds meer moeite kost om dit erfgoed te onderhouden en te bewaren.

Bovendien krijgen kerken een andere bestemming. Culturele erfgoederen als kerken zijn herkenbare bakens  in de samenleving en lenen zich voor verschillende projecten. De motie van ChristenUnie en CDA  is bedoeld om het behoud en gebruik van dit erfgoed te bevorderen, daarvoor bij de begroting middelen beschikbaar te stellen en de lobby naar het rijk te starten.

Artikel delen: