Maak de schoonheid van onze Zwolse historische panden zichtbaar op straat - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Maak de schoonheid van onze Zwolse historische panden zichtbaar op straat

Zwolle – Van donderdag 5 juli tot en met zondag 8 juli vindt de Architectuurbiënnale plaats in Zwolle. Een van de programmaonderdelen is de sessie ‘Zwols gevelfonds’ . Deze richt zich op de schoonheid van de historische binnenstad en de zichtbaarheid daarvan op straatniveau. De sessie draait om de vraag hoe de vaak prachtig bewaard gebleven bovenzijde van winkelpanden ook in de luifels en puien van die panden beleefbaar gemaakt kan worden en of een gevelfonds zoals andere steden dat hebben deze kwaliteitsimpuls zou kunnen geven? In deze inspirerende en praktische sessie gaan de deelnemers met elkaar aan het werk om op deze vragen antwoord te geven.

De schoonheid van de Zwolse historische binnenstad is wat de stad van andere steden onderscheidt en waar we trots op zijn. Veel panden in de binnenstad zijn bijzonder en hebben historische waarde. In tegenstelling tot de bovenkant van de panden, is de historische waarde aan de onderzijde (de luifels en puien) vaak niet zichtbaar. Op het niveau van de winkelpuien lijkt Zwolle inwisselbaar. Met het hoofd in de nek zie je de pracht en eigenheid wel. Een gevelfonds kan helpen om dit te veranderen.

Andere steden, zoals Hengelo en Meppel, hebben zo’n gevelfonds. Dit helpt pandeigenaren om hun eigendom in kwaliteit en daarmee in waarde te laten stijgen. Het resultaat is niet alleen meerwaarde voor de eigenaar, maar ook voor de binnenstad en het winkelgebied zelf. Ook voor de ondernemer is het van belang, want door de authentieke kwaliteit van de gevel komt ook de kwaliteit van het aanbod vaak beter naar voren. Kortom, een gevelfonds kan leiden tot een aangenamer verblijfsklimaat en gerichte investeringen stralen direct af op de omgeving en zo kan de kwaliteit van de hele binnenstad een impuls krijgen.

Praktische inspirerende sessie
In deze sessie gaan we met verschillende belanghebbenden in op de vraag hoe we de kwaliteit van de panden in de binnenstad een kwaliteitsimpuls kunnen geven door middel van een gevelfonds met als doel de verborgen schoonheid en historische waarde over te brengen op het publiek. Na een praktische inleiding over hoe een gevelfonds zou kunnen werken laat architect Pieter Diks zien wat dit kan betekenen voor de Zwolse binnenstad. Daarna gaan de deelnemers zelf met elkaar in gesprek over de randvoorwaarden en de succesfactoren van een gevelfonds voor de Zwolse binnenstad.

Voorbeelden van panden met verbeterkansen
Aanmelden kan via s.n.c.paauw@planet.nl. Aan deelnemers wordt gevraagd om bij aanmelding een foto te e-mailen van een pand in de binnenstad met verbeterkansen. Een aantal van deze panden krijgen tijdens de bijeenkomst een metamorfose van een Zwolse architect.

Tijd: 9.30 -12.00 uur
Locatie: Het Oversticht
Voor wie: architecten, betrokken inwoners, winkeleigenaren, pandeigenaren, bestuurders en politiek.

Programma
9.30                inloop
10.00              welkom en inleiding
10.15              wat is een gevelfonds en hoe werkt het? Door Tessa Stahlie van Het Oversticht.
10.45              inspiratie: kwaliteitsimpuls binnenstad Zwolle door Pieter Diks van de Bruin Architecten  / metamorfose
11.15              werktafels: succes- en faalfactoren voor Zwols gevelfonds
11.45              plenaire terugkoppeling en afsluiting
12.00              einde

De sessie is ontstaan op initiatief van Oswald van Dam en Sonja Paauw van D66 en wordt georganiseerd in samenwerking met Pieter Diks van De Bruin Architecten en Tessa Stahlie van Het Oversticht. De uitkomsten zullen gebruikt worden voor een voorstel aan de gemeenteraad van Zwolle.

 

Foto's 2
Maak de schoonheid van onze Zwolse historische panden zichtbaar op straat - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: