Markttoets voor eventvoorziening in Zwolle

Zwolle – Zwolle heeft al jaren de alom bekende IJsselhallen. Deze zullen vanwege andere ontwikkelingen op deze locatie eind 2023 worden gesloten. De gemeente onderzoekt of een nieuwe eventvoorziening in de stad door marktpartijen kan worden opgepakt. Daarom organiseert de gemeente Zwolle een markttoets. Wij nodigen partijen met kennis van en ervaring met realisatie of exploitatie van dergelijke voorzieningen uit om deel te nemen aan de markttoets. Met deze markttoets wil de gemeente beter inzicht krijgen in kansen en randvoorwaarden van een dergelijke ontwikkeling en de mogelijke rol voor de gemeente in dit proces. Als u geïnteresseerd bent in de ontwikkeling, realisatie of de exploitatie van een eventvoorziening in Zwolle en hier kennis van of ervaring mee heeft, dan kunt u dit kenbaar maken door voor 7 juli 2018 een mail te sturen aan geerschakel@lagroup.nl. U ontvangt dan een informatiepakket en een vragenlijst die LAgroup graag voor 15 augustus 2018 ingevuld retour ontvangt.

Verslag
Wij vragen u de vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen. Uiteraard zullen de gemeente en LAgroup discreet omgaan met de gegeven antwoorden. Uit alle antwoorden van alle deelnemers gezamenlijk zal een verslag worden gemaakt waarin de belangrijkste bevindingen geanonimiseerd zullen worden weergegeven. Dat betekent dat geen van uw antwoorden direct herleidbaar zal zijn op u of uw onderneming. Dit verslag zal aan alle deelnemers worden toegestuurd en zal voor de gemeente aanleiding vormen voor besluitvorming over het vervolgtraject.

Informatie
Het gehele traject van de marktverkenning wordt uitgevoerd tussen 15 juni en 15 augustus 2018. Het is mogelijk dat wij na ontvangst van uw antwoorden op de vragenlijst contact met u opnemen om verduidelijking te vragen over een specifiek onderwerp. Voor inhoudelijke vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Geer Schakel van LAgroup. U kunt aan deelname geen rechten ontlenen.

Bron : Zwolle.nl

Artikel delen: