Uitgaven Waterschap blijven binnen begroting

Uitgaven Waterschap blijven binnen begroting

Zwolle – De jaarrekening van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat over het jaar 2017 een plus zien van 2,8 miljoen euro. Hiermee blijft het waterschap ruim binnen de begroting.

Het positieve saldo komt onder meer voort uit lagere rentestanden en een aantal gunstig uitgevallen aanbestedingen. Daarnaast brachten verdere digitalisering en verkoop van gronden ook voordelen met zich mee. Ditzelfde geldt voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud aan watergangen en het vervangen van materieel. Ook is een aantal projecten vertraagd of uitgesteld, waardoor minder geld werd uitgegeven. 

“Net als vorig jaar stelt het Dagelijks Bestuur voor deze financiële opsteker toe te voegen aan de  reserves”, licht bestuurder en portefeuillehouder Financiën Herman Odink toe. “Dan hebben we de komende jaren wat achter de hand om eventuele stijging van de waterschapsbelasting te voorkomen of op z’n minst te beperken. De tarieven voor volgend jaar stellen we in november vast.”

Tijdens de bestuursvergadering op dinsdag 26 juni buigt het Algemeen Bestuur van het waterschap zich over dit voorstel.

Uitdagingen
De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook merkbaar in het werkgebied van WDODelta. Wateroverlast door hevige plensbuien wisselt zich af met langere periodes van droogte. Dat brengt grote uitdagingen met zich. Odink: “We moeten voorbereid zijn op periodes van acuut veel water, maar ook bestand zijn tegen periodes waarin geen druppel regen valt. Dit soort extremen in het weer zullen steeds vaker voorkomen. Dat vraagt om acties en investeringen. Net zoals het zorgen voor schoon water en veilige dijken. Daarnaast zijn we aan onze stand verplicht een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en de circulaire economie. Uiteraard kijken we kritisch naar onze uitgaven. Ook zoeken we steeds meer de samenwerking op. Zo delen we kennis én halen we kennis op in nauw contact met  andere  waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, bedrijven, landbouw- en natuurorganisaties en zéker ook met de inwoners van ons gebied.”

 

Artikel delen: