Lobby tegen vliegtuigoverlast Lelystad wordt zwaarder aangezet - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Lobby tegen vliegtuigoverlast Lelystad wordt zwaarder aangezet

Zwolle – Dinsdagavond had de gemeenteraad verschillende belangengroepen uitgenodigd om bijgepraat te worden over de overlast die inwoners van Zwolle zullen ondervinden van vliegtuigen die vanaf 2020 landen en opstijgen van Lelystad Airport. Leon Aldegeest van HoogOverijssel erkende dat de minister onlangs heeft toegezegd dat de vlieghoogte bij Berkum en Stadshagen vooralsnog zal worden verhoogd van 900 naar 1500 meter, maar dat dit een tijdelijke toezegging is. “Het kan daarna gewoon weer 900 meter worden en dat zal rondom Zwolle veel overlast geven.” Het lijkt erop dat alleen Berkum, Stadshagen en de Aa-landen hiervan last ondervinden, maar Aldegeest waarschuwde dat een vliegroute geen tramrail is en dat er van de route kan worden afgeweken: “Om redenen van efficiency of veiligheid kan de verkeersleiding de vliegtuigen ook over het centrum van Zwolle sturen.”

Hans Kempenaar van de Wijkvereniging Berkum heeft nog weinig vertrouwen in de minister van Infrastructuur: “De eerdere mondelinge toezeggingen van de minister blijken later niet nagekomen te worden in haar communicatie met de Tweede Kamer.” De minister wil toezeggingen over het aantal vliegbewegingen, alleen vakantievliegtuigen en geen zwaardere vrachtvliegtuigen en lijndiensten niet opnemen in het Luchtvaartbesluit, waardoor deze toezeggingen niet kunnen worden gehandhaafd. Ook wist Kempenaar te melden dat de landingsbaan van Lelystad al wordt verlengd om vrachtverkeer mogelijk te maken. Hij wist zelfs te melden dat het bedrijf Inditex een megagroot logistiek centrum nabij het vliegveld gaat bouwen om grote partijen kleding met eigen vrachtvliegtuigen te kunnen vervoeren. “Lelystad lijkt een gewoon vliegveld te worden en niet alleen maar een vakantievliegtuig voor minder zware toestellen.”

Constant Lam van wijkstichting Stadshagen gaf aan volkomen verrast te zijn toen onlangs bleek dat het aantal vliegbewegingen boven de wijk zal worden verdubbeld en ook hij vreest voor grote overlast. “Stadshagen is een kinderrijke wijk en als er veel vliegverkeer ’s morgens vroeg en ’s avonds laat Stadshagen passeert zal dat tot problemen leiden.” De gemeente wil Stadshagen uitbreiden, maar de vliegtuigen komen volgens Lam “pal over de nieuwe wijk.”
Ook Corien Bruins Slot van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen en mevrouw Moons van HoogZwolle spraken hun verontrusting uit.

Alle partijen gaven de gemeenteraad een duidelijke boodschap mee richting Den Haag: Afspraken, garanties en toezeggingen van de minister moeten wettelijk en schriftelijk worden vastgelegd, want anders zijn er in de toekomst geen mogelijkheden de minister hierop juridisch aan te spreken. Ook het handhaven van toezeggingen en garanties wordt dan lastig, zoals elders is gebleken.

Wethouder William Dogger sprak over een “zorgelijke ontwikkeling, waarbij nog veel onduidelijkheden zijn en tegenstrijdige uitspraken”, maar hij prees de samenbundeling van krachten van bewoners, provincie en regiogemeentes. Namens de regio zal de provincie en de gemeenten Zwolle en Kampen een kernteam samenstellen om de lobby naar Den Haag “kracht bij te zetten.” Hij wil zich ervoor inzetten dat er boven Zwolle zo hoog als mogelijk zal worden gevlogen, maar gaf ook aan dat het mandaat van het college op dit dossier beperkt is: “De besluitvorming over Lelystad ligt in Den Haag.” De unanieme gemeenteraad is voornemens een raadsbrief aan het college te sturen, met een duidelijk boodschap naar Den Haag. Dogger had informeel al kennis genomen van de conceptbrief. “Ik volg deze raadsbrief en kan daarmee uit de voeten. U bent mijn opdrachtgever.” Hij beloofde dat het college deze brief zal “doorgeleiden” naar de minister van Infrastructuur. “We zullen dit oppakken en ons hiervoor inzetten en gaan deze uitdaging aan samen met de provincie en de regiogemeentes. We willen allemaal hetzelfde.”

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen: