Overijssel investeert in innovatie

In de provincies Overijssel en Gelderland wordt de komende zeven jaar ruim 360 miljoen euro geïnvesteerd in de economische ontwikkeling van Oost Nederland. Daarvoor is het nieuwe Europese economische stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ 2007-2013 opgezet met als doel Oost Nederland te ontwikkelen tot een toonaangevende Europese innovatieve regio.  

De Europese Unie heeft voor dit programma 164 miljoen euro beschikbaar gesteld en samen met bijdragen van de provincies, ministerie van Economische Zaken, gemeenten, kennisinstellingen en andere partners wordt dit geld besteed aan projecten gericht op innovatie, ondernemerschap en verbetering van het woon- en werkklimaat in de stedelijke netwerken en steden.

De traditionele productie economie verandert in een kenniseconomie en daarbij is innovatiekracht een belangrijke motor voor economische ontwikkeling. Het draait hier om het benutten van kennis en het vermogen om deze kennis in te zetten dan wel om te zetten in nieuwe producten, processen of systemen. Op het gebied van kennis en innovatie neemt Oost Nederland een uitstekende positie in en met het economisch stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ willen de beide provincies deze positie verder versterken. De basis van het programma vormen de sterke kennisconcentraties in Oost Nederland op het gebied van voeding, gezondheid en technologie. Ook is er ruimte voor nieuwe opkomende kennisclusters. Innovatie en ondernemerschap op deze terreinen kunnen in Oost Nederland met dit programma een hoge vlucht nemen. Mobiliteit, bereikbaarheid en aantrekkelijke woon-, werk- en leefvoorzieningen krijgen in dit programma volop de aandacht.

Prioriteiten

Voor het ontwikkelen van Oost Nederland tot een toonaangevende Europese regio zijn drie prioriteiten geformuleerd waarbinnen projecten voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

De prioriteiten zijn:

–          Innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap; het gaat hier om projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Food Valley, Health Valley en het Innovatieplatform Twente (Technology Valley) en innovatieprojecten die gericht zijn op het versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven met name het midden- en kleinbedrijf.

Hiervoor is de EU-bijdrage 95,3 miljoen euro.

–          Versterken innovatieklimaat in de vijf stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Netwerkstad Twente, Stedendriehoek, Regio de Vallei en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Hiervoor is de EU-bijdrage 45,1 miljoen euro.

–          Attractieve steden; hierbij gaat het om het aanpakken van specifieke knelpunten in een wijk of een gedeelte van een stad om het woon- en werkklimaat te verbeteren. Integrale wijkaanpak is hierbij het centrale thema. De projecten moeten een bijdrage leveren aan het stimuleren van ondernemerschap in de wijk, versterking van de onderwijs-arbeidsmarktintegratie en het vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de openbare ruimte. De steden waarop deze aanpak is gericht zijn Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo, Enschede, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede.

Hiervoor is de EU-bijdrage 17,1 miljoen euro.

De overige middelen moeten worden bijgedragen door het Rijk, de regionale overheden en de projectindieners zelf, zowel publieke als private.

Op 14 februari heeft Gelders gedeputeerde Marijke van Haaren tijdens de kick-off bijeenkomst op Papendal namens de beide provincies het convenant met het rijk in het kader van het Operationeel Programma voor Oost Nederland 2007-2013 ondertekend. Samen met gedeputeerde Dick Buursink van de provincie Overijssel lanceerde Marijke van Haaren de website www.go-oostnederland.eu waarop alle benodigde informatie over het GO-programma te vinden is.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer