Zwolle krijgt platform Wonen Welzijn Zorg

‘Samen de kracht van Zwolle tonen en benutten’, dat is het motto van het onlangs opgerichte platform Wonen Welzijn Zorg (WWZ). Het platform is een initiatief van de gemeente, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen in Zwolle.  

Het verbeteren van de afstemming en coördinatie tussen verschillende projecten in de stad en het maken van concrete, meerjarige resultaatafspraken op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn de doelstellingen van het platform. Donderdag 14 februari 2008 hebben alle deelnemers een intentieovereenkomst ondertekend waarmee de samenwerking een feit is. Het platform WWZ is een bestuurlijk overleg dat twee keer per jaar bij elkaar komt.

De functie van het platform is het uitwisselen van informatie en creëren van overzicht over alle lopende initiatieven, trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de stad. Het platform werkt ondersteunend aan het stedelijk programmeren van Zwolle waarin vraag en aanbod van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad integraal worden afgewogen en omgezet in voorstellen voor concrete projecten.

De komende periode gaat het platform aan de slag met het opstellen van een meerjaren huisvestingsprogramma bijzondere doelgroepen. In het huisvestingsprogramma worden op basis van de gedeelde visie op wonen, welzijn en zorg concrete afspraken gemaakt over de inzet van partijen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. Dit zijn groepen waarvoor zelfstandig of geclusterd wonen met een ondersteunings- of zorgvraag aan de orde is. Het kan gaan om ouderen met een hulp- of zorgvraag, mensen met een lichamelijke, psychiatrische of verstandelijke beperking, kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving of mensen die terugkeren uit detentie of zorgtraject.

 

Werkplaats Zwolle

Het is de bedoeling dat het platform ieder jaar ‘de werkplaats wonen-welzijn-zorg’ organiseert. De werkplaats heeft tot doel om professionals te inspireren om met elkaar en in samenspraak met de stad initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg te realiseren. De vragen en behoeften van inwoners van Zwolle fungeren daarbij als inspiratiebron. Het delen van ervaring en kennis staat centraal in de werkplaats. Dit gebeurt middels het organiseren van bijeenkomsten en lezingen, een interactieve website, onderzoek of werkbezoeken aan projecten op locatie.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het verbeteren van de afstemming is altijd goed. Maar is dat niet de taak van de verantwoordelijk wethouder? Dat zijn er 2, die elkaar toch vaak genoeg zien? Nu (al is het maar 2x perjaar) weer een bestuurlijk speeltje erbij. :'(


    Maak melding

Reageer