Opening zorggebouw De Regge

Het voormalige schoolgebouw aan de Reggelaan 107 heeft een andere naam en voor een groot gedeelte een andere bestemming gekregen. Met ingang van 1 januari 2008 heet het gebouw DE REGGE. Het gerenoveerde gebouw werd vrijdagmiddag heropend door wethouder E. Dannenberg.


Wethouder Dannenberg met de partners van De Regge…

In DE REGGE is nog steeds een school gevestigd, namelijk de Kleuterbrug, speciaal basisonderwijs voor kleuters. Deze is, samen met de Fysiotherapie voor Kinderen, de oudste gebruiker van het gebouw. Daarnaast gebruiken sinds 2005 meerdere organisaties het gebouw, zoals Backup Studiebegeleiding en een Praktijk voor Speltherapie. In de mooie ruimtes konden genodigden een blik werpen. In één van de lokalen trad het Zwolse theaterduo Ewout en Etiënne op.


Dannenberg ondergaat een Neurofeedbacktraining


Ewout en Etiënne vermaken de bezoekers…

Dhr. Harrie Steenstra, directeur van de Kleuterbrug vertelt dat de school een onderdeel is van de Brug. Deze bestaat uit scholen die horen bij de Christelijke Onderwijsvereniging Vivente. In de Regge komen dagelijks op de Kleuterbrug jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. “De kinderen hebben meer begeleiding nodig dan doorsnee kleuters. De leidsters zijn speciaal opgeleid om hen te helpen. De kinderen krijgen les in kleine groepen, met extra begeleiding. Zo is er een logopediste bij de school en extra onderwijsassistentes die helpen in de les.”, aldus Harrie Steenstra.


De ruimte van de Praktijk voor Speltherapie…

Overdag is regelmatig te zien dat er kleine groepjes kinderen met een leerkracht ergens zitten in een lokaal. Zij krijgen dan extra hulp bij het leren en spelen. Om het gebouw is veel ruimte, waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Fysiotherapie voor Kinderen is een praktijk waarin meerdere kinderfysiotherapeuten werken. Vooral kinderen met problemen in de motorische en zintuiglijke ontwikkeling of met een lichamelijke aandoening, kunnen na een uitgebreid onderzoek behandeld worden. Baby’s worden veelal aan huis behandeld. Ouders kunnen met hun kind bij deze praktijk terecht zonder een verwijzing van een arts. De praktijk is al 14 jaar in De Regge gevestigd.  Bert Halfwerk vertelt dat hij steeds meer kinderen ziet die naast een motorische onhandigheid, ook last hebben van een leer- of gedragsprobleem. Juist voor deze groep kinderen is de samenwerking binnen De REGGE met de andere disciplines een uitkomst. De overleglijnen zijn kort en ze kunnen gezamenlijk deze groep kinderen van een adequate zorg voorzien.

PRO, remedial teaching & orthopedagogisch advies is sinds 2006 actief in het gebouw. De orthopedagoog Tineke van den Berg vertelt dat zij kinderen en ouders begeleiden bij vragen over de ontwikkeling. Door de samenwerking met de remedial teacher binnen de praktijk, is er ook veel aandacht voor kinderen met dyslexie. De remedial teacher is tevens dyslexiespecialist. Tijdens de presentatie van De REGGE zal mevrouw Meijer, ook één van de orthopedagogen van PRO, aan belangstellenden vertellen over Video Interactie Begeleiding. Dit is een vorm van begeleiden, waarbij gebruik wordt gemaakt van videobeelden. Er wordt vooral gekeken naar wat er goed gaat, bijvoorbeeld op school of thuis. Samen wordt dan besproken of er nog meer veranderingen gewenst zijn en op welke manier dat het best voor elkaar gekregen kan worden. Een volgende keer wordt dan opnieuw bekeken wat er goed geholpen heeft. Vooral het letten op wat goed gaat, maakt dat het een fijne manier van begeleiden is. Mw. Tineke van den Berg zal tijdens de presentatie van het gebouw informatie geven over JES! Het Zwolsche Brugproject. Dat is een cursus voor kinderen en ouders in de periode van echtscheiding. De medewerkers van PRO zijn blij met de samenwerkingsmogelijkheden binnen het gebouw. Gea Houwing, remedial teacher bij PRO, vertelt hierover: ” Het is nu eenvoudig om even overleg te hebben met iemand van de kinderfysiotherapie. Ik werk veel met dyslectische leerlingen. Zij hebben vaak moeite met de motorische taak van het schrijven. De kinderfysiotherapeut kan daar goed begeleiding in bieden, waardoor kinderen hun werk op school veel beter kunnen maken. Dit zorgt er mede voor dat zij zich prettiger voelen op school. Dat is naast zo goed mogelijk leren lezen, spellen en rekenen, onze bedoeling.

Nieuw in het gebouw is Studiebegeleiding BACKUP. Hier worden leerlingen begeleid in het maken van huiswerk. Er is veel kennis over kinderen met speciale zorg- en begeleidingsbehoefte bij het leren en maken van huiswerk. Hiervoor wordt ook zeker samenwerking gezocht met professionals op dit gebied. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor jongeren die in een rustige en sfeervolle omgeving geholpen willen worden met het maken van hun huiswerk. Maar deze studiebegeleiding richt zich ook op jongeren die behoefte hebben aan meer dan de gebruikelijke uitleg. Vaak zijn dit ook jongeren die goed gebruik kunnen maken van de extra structuur en planningsmogelijkheden die de studiebegeleiding biedt.

Coerd van der Zwaag, oprichter van  BACKUP, vertelt dat het prettig werken is in DE REGGE. De ruimte is helemaal verbouwd en aangepast aan de eisen van goede studiebegeleiding. Er zijn speciale ruimtes voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij hun leerwerk. De ingang ligt aan een mooi plein, waar jongeren ook even buiten hun energie kwijt kunnen.

Ook nieuw in DE REGGE is de Praktijk voor Speltherapie. Deze praktijk bestaat al 10 jaar en is opgezet door mw. Agnes Wellen. Ongeveer vijf jaar geleden is mw. Margriet Hamberg erbij gekomen en zij heeft een locatie in Dalfsen. Door de groei van de praktijk is in september 2007 mw. Esther Markink begonnen aan de Reggelaan 107 te Zwolle.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor (jonge) kinderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van spel en creatieve uitingen als communicatiemiddel. Door in te gaan op de beelden die in het spel tot uiting komen, kan de therapeut het spel stimuleren, het kind uitdagen en verdieping brengen om tot de kern van het probleem te komen. Dit gebeurt individueel in een spelkamer. Daarnaast wordt individuele begeleiding aan jong volwassenen gegeven. De praktijk is gespecialiseerd in het werken met mensen met verstandelijke beperkingen, met autisme spectrum stoornissen en met AD(H)D, hechtingsproblematiek en problematiek op het gebied van seksueel misbruik.

Omdat onze doelgroep in sterke mate afhankelijk is van hun omgeving, is onze visie belangrijk om de omgeving en de instellingen nauw te betrekken bij het therapieproces. Mw. Esther Markink vertelt dat zij in DE REGGE een prachtige spelkamer heeft kunnen inrichten. Het werken met meerdere hulpverleners in één gebouw vormt een prettige basis om in te werken.

BMC Zwolle is een praktijk voor neurofeedback en is ook nieuw in DE REGGE. Het is een vorm van behandeling van klachten, die nog niet heel erg bekend is. Tijdens de presentatie van het gebouw, op 15 februari, zal mw. Petra Eektimmerman dan ook juist laten zien hoe zij werkt. Door het geven van een presentatie van haar werk, wordt dit getoond. Petra vertelt dat veel lichamelijke en psychische klachten gepaard gaan met afwijkende hersengolven. Sommige hersengolven zijn te sterk aanwezig, terwijl andere hersengolven te zwak aanwezig zijn. Met neurofeedback kunnen we de hersengolven trainen, waardoor er weer een natuurlijke balans ontstaat en klachten verdwijnen. Het is vooral gericht op mensen met aandacht- en concentratieproblemen (ADHD), autisme, hoofdpijn/migraine, vermoeidheid, slaapproblemen, beroerte, burnout en depressie. Bij BMC Zwolle kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht voor neurofeedbackbehandelingen. De aanwezigheid van mw. Petra Eektimmerman is een welkome aanvulling in DE REGGE.

De toekomst van het gebouw zal een bijzondere toekomst worden. Er is op dit moment nog plaats voor meerdere organisaties. Het streven is dat het gebouw volledig gebruikt gaat worden door mensen die op één of andere manier met kinderen en/of volwassenen werken.

Daarbij wordt van uit gegaan dat iedere discipline de verantwoordelijkheid houdt over het eigen werkterrein en ook zelf een eigen koers uitzet in de praktijkvoering. Door samen in DE REGGE te werken wordt de mogelijkheid tot samenwerking versoepeld en dat is juist het doel. Op die manier is zorg en samenwerking onderdak.

Artikel delen:

Reageer