Onderzoek naar buurtcontacten

Zwolle – Pleidooi voor projecten met gezellig samenzijn in plaats van individuele prestaties
Ruimte voor je kwetsbaarheid én gezellig samenzijn, maar geen vrienden maken en ook niet hoeven werken aan je individuele doelen. Dat is voor mensen met een beperking of psychiatrische problematiek belangrijk aan buurtprojecten, blijkt uit het onderzoek dat morgen wordt gepresenteerd op het congres ‘Safe He(a)ven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten’. Zulke projecten laten slagen vraagt extra inspanning, omdat financiering van ondersteuning vaak individueel is georganiseerd en niet gericht op dit soort belangrijke collectieve voorzieningen.

In het unieke meerjarige onderzoek werkten zorgorganisaties, gemeenten in Overijssel en onderzoeksorganisaties samen. Doel was om in kaart te brengen wat de beste manier is om mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek en hun buurtgenoten met elkaar in contact te brengen. Vier ontmoetingsplekken in de regio Zwolle werden onderzocht: een wijkboerderij in Zwolle, wijkmoestuin in Steenwijk, dag- werk en leercentrum in Zwartsluis en wijksteunpunt in Dalfsen. Dat levert concrete aanbevelingen op voor zorg- en welzijnsorganisaties, sociale professionals, gemeentelijke beleidsmedewerkers en buurtprojecten.

Succes omdat druk ontbreekt
Op veel plekken waar mensen met een beperking hun dag doorbrengen ligt de nadruk op ‘je moet je netwerk uitbreiden’. Van de onderzochte buurtprojecten wordt ook verwacht dat onderlinge banden in de buurt worden versterkt, maar er ontstaan geen vriendschappen of duurzame hulprelaties, blijkt uit het onderzoek.

Toch zijn deze plekken heel waardevol. Ze bieden ruimte voor kwetsbaarheid én gezelligheid. Mensen met beperkingen of psychiatrische problematiek zijn blij dat ze onder de mensen kunnen zijn zonder per se gesprekken te hoeven voeren. Hier zijn zij even geen cliënt, maar collega, gastvrouw, kok of vrijwilliger; de rol die ze in het project hebben. “Dat de druk ontbreekt zou wel eens het succes van deze plekken kunnen zijn”, aldus de onderzoekers. Zij pleiten ervoor beleid en financiering meer te richten op gezelligheid en samenzijn en minder op individuele prestaties.

Kwaliteit zit niet alleen in leerdoelen
Ina Huesken, Raad van Bestuur RIBW Groep Overijssel en voorzitter van de stuurgroep van het onderzoek: “Uit dit onderzoek blijkt dat we ons de vraag moeten stellen of we niet anders over onze aanpak moeten gaan denken. Kwaliteit zit niet alleen in leerdoelen, maar kan op hele andere punten zitten, bijvoorbeeld informele contacten. Het is belangrijk om goed te luisteren naar wat mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek zelf belangrijk vinden in het contact met buurtgenoten. Dat kan wel eens anders zijn dan we vooraf hadden bedacht. We nodigen alle betrokken partijen van harte uit de aanbevelingen in de praktijk te brengen.”

Artikel delen: