Gemeenteraad buigt zich over Jaarrekening

Gemeenteraad buigt zich over Jaarrekening

Zwolle – De gemeenteraad controleert de komende weken het gevoerde financiële beleid van de gemeente Zwolle. Inspreken kan op maandag 2 juli.

De jaarrekening van de gemeente Zwolle laat over 2017 een positief saldo zien. De accountant heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend aan de jaarcijfers.  De gemeenteraad heeft nu de taak om het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar te controleren. Hiervoor bekijkt ze Jaarstukken over 2017, de MeerjarenPrognose Vastgoed (MPV) en Beleidrapportage 2018-1 (Berap). Ook spreekt de raad met de accountant.

Raadsbehandeling
Op maandag 25 juni konden raadsleden tijdens een informatiemarkt vragen stellen aan betrokken ambtenaren. Vervolgens gaat de raad op 2 juli in debat en wordt er op 9 juli een besluit genomen over alle stukken.

Inspraakmoment
Op maandag 2 juli voorafgaand aan het debat kunt u de gemeenteraad toespreken over wat u van de plannen vindt. Wilt u liever niet inspreken, een e-mail sturen aan raadsgriffie@zwolle.nl kan ook. De raadsgriffie stuurt de e-mail dan door aan alle raadsleden. Aanmelden om in te spreken kan tot maandag 2 juli voor 14.00 uur via  (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl.

De agenda en stukken zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

 

Artikel delen: