Voorbereidende onderzoeken stadsdijken van start - Foto: Eigen foto
Foto: Eigen foto

Voorbereidende onderzoeken stadsdijken van start

Zwolle – Van juli tot november voert Waterschap Drents Overijsselse Delta verschillende onderzoeken uit op en rondom de stadsdijken in Zwolle. Zo krijgt het waterschap extra informatie over de bodem en de natuur. Die gegevens zijn nodig om een definitief ontwerp van de dijkversterking te maken.
Begin 2019 start het waterschap met een aannemer en belanghebbende partijen met het maken van een definitief ontwerp van de dijkversterking. Hanna de Weerd van het projectteam Stadsdijken Zwolle: "Een dijk versterken doe je niet zomaar. Er gaat veel onderzoek aan vooraf. Daarom onderzoeken we de komende maanden hoe de grond in en onder de dijken is opgebouwd en of de grond is vervuild. We nemen grondmonsters tot op dieptes tussen de twee en 25 meter. De boorgaten herstellen we na de boring met klei. De monsters worden vervolgens in een laboratorium verder onderzocht."
Sterkte
Met een soort vrachtwagen op rupsbanden wordt ook de sterkte van de bodem gemeten. De resultaten van dit onderzoek geven een goed beeld van de bodemopbouw en de draagkracht van de grondlagen. Daar zit een ingewikkelde en technische rekenmethode achter. De Weerd: "Simpel gezegd: hoe slapper de grondlagen, hoe minder stabiel de dijk."
Beschermde dieren en planten
Naast deze bodemonderzoeken, wordt ook de ecologie onder de loep genomen. De Weerd: "We kijken of er beschermde dieren rondom de stadsdijken leven. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, otters, waterspitsmuizen en beschermde vogelsoorten. Ook beschermde planten, zoals mossen en orchideeën, nemen we mee in het onderzoek. Een ecoloog loopt de komende maanden een aantal keer over de dijk en legt daarbij zijn waarnemingen vast."
Alle informatie uit de onderzoeken wordt in 2019 gebruikt voor het maken van een definitief ontwerp van de dijkversterking en het aanvragen van verschillende vergunningen.
Stadsdijken Zwolle
Zorgen voor veilige dijken: dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. De stadsdijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.
Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.
www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle
 
 

Artikel delen:
Foto's 2
Voorbereidende onderzoeken stadsdijken van start - Foto: Eigen foto
Foto: Eigen foto