Meer Doen Met Minder Geld

Meer Doen Met Minder Geld

Zwolle – Wij Joëlla Fieman en Gerrie Brommer zijn ervaringsdeskundige vrijwilligers die de afgelopen 3 jaar de cursus meer doen met minder geld hebben ontwikkeld en gegeven voor inwoners van de stad Zwolle. Ons doel is om mensen kennis over te dragen en empowerment te bieden over financiële zaken d.m.v. de cursus. De cursus is voor alle belangstellenden in de gemeente Zwolle. Deze bereiken we door samen te werken met verschillende organisaties die zich inzetten binnen de hulp- en dienstverlening in de stad Zwolle. Het doel van de cursus is om deelnemers handvatten te geven om zelf meer overzicht over en grip en invloed te krijgen op hun financiën.

Hierdoor kunnen cursisten aan het eind van de cursus beter keuzes maken over waar ze wel en waar ze niet hun geld aan willen/kunnen uitgeven. De deelnemers hebben een actieve rol in hun eigen leerproces d.m.v. opdrachten, huiswerk en inbreng van eigen tips & trucs. Wij zijn er van overtuigd geraakt dat mensen op basis van verruimde kennis betere keuzes kunnen maken. Tevens stellen we deelnemers in staat op een positieve manier een netwerk aan te leggen. Zo bieden we de mogelijkheid aan cursisten om na afloop van de cursus vrijwilligerswerk bij ons te doen of aan te haken bij de oud cursistengroep.

De cursus is ingedeeld in 9 lessen die om de week gegeven worden, waarin telkens een onderwerp centraal staat.
Les 1 kennismaken en introductie Les 6 zorgen voor jezelf
Les 2 de balans opmaken Les 7 klussen tuin en elektronica
Les 3 vaste lasten Les 8 vervoer
Les 4 eten en drinken Les 9 durf te vragen
Les 5 feest vakantie vrije tijd

De nieuwe cursussen starten half september. Op de dinsdagochtend in Zwolle Zuid (Voetbalvereniging SVI) en op de vrijdagochtend in Dieze (de Terp). Voor exacte data kijk je op de website onder het kopje mee doen.
Vooraf hebben we met iedereen een kennismakingsgesprek om elkaar te leren kennen. Opgeven kan via ons mailadres.
U bereikt ons via: meerdoenmetmindergeld@gmail.com en/of tel: 06-2714 7911
Meer info: www.meerdoenmetmindergeld.nl

Artikel delen: