Landstede Groep zet flinke stappen voorwaarts

Zwolle – Onderwijsorganisatie Landstede Groep presenteert vandaag haar jaarresultaten over 2017. In het jaarverslag, dat vanaf vandaag op de website van Landstede Groep staat, is te zien dat op zowel organisatorisch als financieel gebied zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet. Dit wordt ook gezien door de Onderwijsinspectie. De financiële resultaten over gehele groep zijn beter dan verwacht, de kwaliteit van het onderwijs is verder verbeterd, er is geïnvesteerd in duurzame schoolgebouwen en er kan worden teruggekeken op veel mooie initiatieven gekoppeld aan de vijf waarden van Landstede Groep.

Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk is trots op de resultaten en prijst de betrokkenheid en inzet van de medewerkers die dit samen tot stand hebben gebracht. “Het feit dat we niet alleen de financiële resultaten, maar ook veel andere zaken zoals de kwaliteit van het onderwijs hebben kunnen verbeteren, is de uitkomst van een gezamenlijke ambitie en inspanning”, aldus Theo Rietkerk.
Het totale financiële resultaat van de gezamenlijke onderwijsstichtingen is gestegen van 8,4 naar 8,5 mln. en er is verbetering geboekt op alle financiële kengetallen; rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Binnen het mbo en het voortgezet onderwijs hebben alle onderwijsstichtingen betere financiële resultaten dan verwacht.

Beste scholen van Overijssel en Gelderland
De onderwijskwaliteit van de vo-scholen is verder verbeterd. Drie scholen werden door het weekblad Elsevier zelfs gewaardeerd als beste school van Overijssel en Gelderland: het Agnieten College Nieuwleusen, het Agnieten College Wezep en het Ichthus College basiskader in Kampen.

Waarden
Op verschillende gebieden, die voortkomen uit de vijf waarden van Landstede Groep, zijn in 2017 mooie stappen gezet. Zo zijn er meerdere gezonde kantines gemaakt voor medewerkers, studenten, en leerlingen. De daken van de Landstede schoolgebouwen zijn deels al voorzien van in totaal 7.700 zonnepanelen. Na afronding van het project zal de teller op 10.000 zonnepanelen staan. Verder is geïnvesteerd in een milieuvriendelijke biomassacentrale om schoolgebouwen te verwarmen en in verbetering van schoolgebouwen. Daarnaast zijn er veel goede doelen acties met klinkende resultaten bij de scholen opgezet en zijn er meerdere innovatiedagen voor medewerkers en studenten georganiseerd.

Nieuwe ambities
Theo Rietkerk: “Uit de JOB-monitor, het tweejaarlijkse landelijke onderzoek naar de studenttevredenheid in het mbo waarvan de uitkomsten in 2018 werden gepresenteerd, weten we dat onze studenten nog meer tevreden zijn over hun school dan in 2016. Het medewerkersonderzoek (MTO) binnen het mbo laat hetzelfde beeld zien. Op dit punt maken we stappen vooruit. Om de ambities voor de komende jaren scherp te stellen, bouwen we met de medewerkers en externe relaties al enige tijd aan een vernieuwde strategie voor de komende vier jaar. We verwachten deze in het najaar te presenteren.”

Landstede Groep
Onderwijsorganisatie Landstede Groep, biedt middelbaar beroepsonderwijs en voorgezet onderwijs op 44 kleinschalige locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland aan 14.000 vo-leerlingen en 11.000 mbo-studenten. Het mbo wordt aangeboden door Landstede MBO in Dronten, Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle en door MBO Menso Alting in Zwolle. Het vo wordt aangeboden bij het Ichthus College in Dronten en Kampen, het Morgen College en Oriënt in Harderwijk, het Agnieten College in Nieuwleusen, Wezep en Zwartsluis, het Vechtdal College in Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen en TalentStad, het Carolus Clusius College, het Thomas a Kempis College, het Meander College, JENA XL en het Centre for Sports & Education in Zwolle. Hierbij wordt actief verbinding gelegd en een brug geslagen tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving.

Artikel delen: