Foto-, schilder- en filmwedstrijd over water

Is fotograferen, schilderen of filmen een grote hobby van u? Dat komt goed uit! Om het 700-jarig bestaan extra luister bij te zetten, organiseert het Waterschap Groot Salland een speciale foto-, schilder- en filmwedstrijd, gericht op het thema – hoe kan het ook anders – ‘water’.  

De wedstrijd is uitgeschreven voor de inwoners van het beheersgebied van Groot Salland. Wie maakt de mooiste foto, het prachtigste schilderij of de beste korte ‘waterfilm’ dat aansluit bij het werk van Groot Salland? De winnaar per categorie wint een weekendje weg voor twee personen naar een ‘waterstad’.

Wie: iedereen die kan fotograferen, tekenen, schilderen of filmen. Een werkstuk kan als individu worden aangeleverd, maar ook als klas of vereniging. 

Wat: Materiaalkeuze is geheel vrij. Op papier: prima. Glaswerk: ook mooi! Gebruik van stoffen: alles is mogelijk. Speciale filmtechnieken? Laat maar zien!

Waar: de ‘kunstwerken’ kunt u sturen naar het Waterschap Groot Salland of, indien breekbaar, afleveren bij de balie op het hoofdkantoor, Dr. Van Thienenweg 1 in Zwolle.

Wanneer: Uiterlijk 1 mei 2008 moeten de inzendingen bij het waterschap binnen zijn.

Mijlpaal

Zeven eeuwen werken met water, zeven eeuwen waterschap. Dat is een hele tijd. Om deze  mijlpaal te vieren organiseert Groot Salland verschillende activiteiten, zowel voor burgers als  voor zakelijke en bestuurlijke relaties. De foto-, schilder- en filmwedstrijd is daar een goed voorbeeld van.

Groot Salland kiest er bewust voor om burgers, verenigingen en andere belangengroepen te betrekken bij de jubileumactiviteiten. Op die manier wil de jubilerende organisatie laten zien waarom het er al die 700 jaren is geweest en ook in de toekomst nodig zal blijven.

‘Waterprijsvraag’

Naast de foto-, schilder- en filmwedstrijd zette Groot Salland eerder al een ‘waterprijsvraag’ uit waarmee burgers, bedrijven en verenigingen werden uitgenodigd een watervoorstel in te dienen dat ze graag uitgevoerd zien worden. Voor de winnaar ligt de daadwerkelijke uitvoering van het project als prijs klaar, uiteraard op kosten van het waterschap. Sluitingsdatum hiervoor was 1 februari. Het waterschap heeft 30 watervoorstellen ontvangen. Een jury buigt zich binnenkort over de inzendingen.

Ook is een jubileumonderdeel op de website van het waterschap geplaatst. Hier worden onder meer historische waterverhalen gepubliceerd uit het gebied van Groot Salland. Tevens organiseert het waterschap een symposium over waterbeheer in verleden en toekomst.

Historie

Op 4 juni 2008 bestaat het Waterschap Groot Salland 700 jaar. Precies op die datum is het zeven eeuwen geleden dat Bisschop Guy van Avesnes naar Salland kwam en met zijn raadgevers naar de Zwolse Spoolderberg ging. Daar werd in aanwezigheid van ridders, knapen en het ‘mene land’ regels gesteld om het gebied tussen de Hunnepe en de Zuiderzee in de toekomst voor overstromingen te vrijwaren.

Allereerst werd bepaald dat er jaarlijks driemaal een dijkinspectie of schouw zou plaatsvinden. Deze werd, zoals overal de gewoonte is, ‘gedreven’ door het college van dijkgraaf en heemraden, of zoals het later vaak wordt genoemd de dijkstoel.

Deze regels, zo’n vijfendertig in getal, zouden bekend worden als het Dijkrecht van Salland en naar de oorkonder – ook wel de ‘Guyen dijkbrief’ – worden genoemd. Deze ‘Guyen dijkbrief’ geldt volgens historici als de ‘grondwet’ van de Sallandse Schouw, en is daarmee de voorloper van het huidige Waterschap Groot Salland.

Meer informatie over het 700-jarig jubileum van Groot Salland is te vinden op  www.wgs.nl/700jaar

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer