Eenmalige uitkering voor laagste inkomens

Het college van Zwolle stelt de raad voor in 2008 eenmalig een tegemoetkoming  te geven aan gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen lager of gelijk aan 115 procent van de norm voor algemene bestaanskosten.

Ouders kunnen zelf beslissen of zij dit geld besteden aan activiteiten waar hun kinderen aan deelnemen of aan schoolkosten ( bijvoorbeeld voor het betalen van schoolboeken). Dit betekent € 150,- per kind. Voorgesteld wordt om het totaalbedrag te dekken met de extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor bestrijding van armoede.

In het door de gemeenteraad vastgestelde armoedebeleid is aangegeven dat de activiteitensubsidie voor kinderen van 4 tot 18 jaar vervalt. Hiervoor in de plaatst kunnen ouders een beroep doen op het Jeugdsportfonds en een Algemeen Jeugdfonds. De besprekingen voor  het Jeugdsportfonds zijn behoorlijk ver gevorderd, zodat nog dit jaar een beroep op dit fonds mogelijk is. Om jongeren te stimuleren ook aan andere activiteiten te laten deel nemen is de oprichting van het Algemeen Jeugdfonds aangekondigd. Het is niet de verwachting dat dit fonds voor 2009 operationeel is. Daarom wordt een overgangsregeling getroffen  via een eenmalige activiteitensubsidie.

Een deel van de gemeenteraad maakt zich zorgen over de gevolgen  van het besluit van het Rijk om voor het voortgezet onderwijs de schoolboeken gratis ter beschikking te stellen. De raad heeft het college gevraagd uit te zoeken om mensen met een inkomen tot 115 procent een voorschot te verlenen. Dit is mogelijk, maar erg arbeidsintensief en gaat gepaard met hoge uitvoeringskosten. Uit onderzoek blijkt dat voor mensen met een laag inkomen geen sprake is van nadelige financiële gevolgen. Daarom adviseert het college de raad het voorschot niet verstrekken. Door de eenmalige bijdrage van € 150,- hebben de ouders wel de beschikking over aanvullende middelen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer