Meer ruimte voor bijgebouwen in Zwolse wijken

De nieuwe bijgebouwenregeling bepaalt dat achtererven bebouwd mogen worden tot maximaal 50% en tot een maximum oppervlakte van 75m2. Dit betekent een verruiming ten opzichte van de oude regeling. Het college stelt de gemeenteraad voor om de recente bestemmingsplannen van Wipstrik, Westenholte, Zwolle Zuid en Aa-landen hierop aan te passen.

De gemeente Zwolle is in 2002 gestart met het project Zwolle op Orde met als doel de vele honderden oude bestemmingsplannen te actualiseren en terug te brengen tot 22 nieuwe bestemmingsplannen. Inmiddels zijn voor de vier genoemde wijken nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Uit een evaluatie bleek dat de Algemene Bijgebouwenregeling uit 2000 in de praktijk niet helder genoeg was en onvoldoende ruimte bood. Daarom zijn de regels in de nieuwe Algemene Bijgebouwenregeling van 2007 verruimd en vereenvoudigd. Met een planherziening van de 4 bestemmingsplannen, wil de gemeente dit in één keer aanpassen. Daarnaast wordt via deze planherziening een versoepeling van de regels voor archeologisch waardevolle gebieden geregeld.

Artikel delen:

Reageer