Zwolle scoort goed bij plaatselijke ondernemers

Naar het oordeel van 150 plaatselijke ondernemers scoort Zwolle een ruime voldoende in een benchmark over het gemeentelijk ondernemingsklimaat in 2007. Op de ranglijst van steden neemt Zwolle na Helmond de tweede positie in.

In 2004/2005 werd een zogenaamde nulmeting gehouden. Zwolle scoorde toen het cijfer 6,8. Hij cijfer voor 2007 kwam gemiddeld op een 7,0 uit. Alleen op de onderdelen bestuurlijk inlevingsvermogen en bestuurlijke contacten scoort de gemeente een onvoldoende. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De waardering van ondernemers voor het gemeentelijk ondernemingsklimaat is de afgelopen 2 jaren landelijk gestegen. Het oordeel van ondernemers scoort een ruime voldoende (6,5 en hoger). “De zeven voor Zwolle steekt nog boven dat landelijke gemiddelde uit en daar ben ik trots op”, aldus wethouder Martin Knol, verantwoordelijk voor economische zaken.

Ongeveer 30% van de ondernemers vindt dat de gemeenten de afgelopen 2 jaren meer aandacht aan het ondernemingsklimaat besteed hebben wat een duidelijke verbetering is ten opzichte van de vorige meting (21%). De onderdelen van het ondernemingsklimaat die voor ondernemers van belang geacht worden, zijn verkeer en parkeren, ruimtelijk beleid, gemeentelijke organisatie, veiligheid, communicatie en dienstverlening.

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste onderwerpen vergeleken met de eerdere gedane nulmeting onder ondernemers in Zwolle.

Indicator

Nulmeting 2004

Tussenmeting 2007

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen oordeel ondernemingsklimaat

6,8

7,0

 

 

Bereikbaarheid per auto

7,2

7,6

 

 

Beschikbare ruimte

6,4

6,8

 

 

Parkeermogelijkheden

6,4

7,0

 

 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

6,4

6,8

 

 

Veiligheid omgeving bedrijfspand

6,9

7,1

 

 

Staat van de openbare ruimte

6,8

7,2

 

 

Ontwikkeling en herstructurering bedrijfslocaties

6,5

6,7

 

 

Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

6,0

6,2

 

 

Duidelijkheid gemeentelijke organisatie

5,9

5,9

 

 

Duidelijkheid gemeentelijk beleid/regelgeving

5,8

5,9

 

 

Mate van aandacht voor verbeteren ondernemingsklimaat

5,9

6,0

 

 

Startersbeleid

6,2

6,5

 

 

Promotie- en acquisitiebeleid

6,1

6,4

 

 

Arbeidsmarktbeleid

6,3

6,5

 

 

Op de goede weg

Met het ministerie van Economische Zaken is door de gemeente Zwolle een prestatie afspraak gemaakt over het verbeteren van de dienstverlening. In 2009 moet het oordeel over de gemeentelijke dienstverlening op het cijfer 6,3 uitkomen. In de nulmeting van 2004 scoorde Zwolle een 6.0. In het huidige onderzoek is dat cijfer gestegen naar 6,2. Zwolle is er nog niet, maar is wel op de goede weg.

Onvoldoende

De ondervraagde ondernemers zijn niet goed te spreken over de contactmogelijkheden met en het inlevingsvermogen van bestuurders. Voor het inlevingsvermogen van bestuurders daalde het cijfer van 5,5 naar 4,9. De contactmogelijkheden met bestuurders gaven een daling van 5,6 naar 5,4 te zien. Wethouder Martin Knol zegt deze onvoldoende buitengewoon serieus te nemen en heeft het onderzoeksbureau Ecorys direct om achterliggende cijfers gevraagd. “Het blijkt dat met name kleine ondernemers, die of opereren van huis uit of een onderneming in het binnenstad hebben, voor een groot deel niet tevreden zijn op deze twee onderdelen. We gaan snel met deze cijfers aan de slag en maatregelen nemen hoe we ons op korte termijn aanzienlijk kunnen verbeteren. Ik wil dat we ook op dit vlak een dikke voldoende scoren. Ik spreek veel en vaak met vertegenwoordigende organisaties van ondernemers, maar op dit vlak moeten we dus nog een flinke slag maken”.

Artikel delen:

Reageer