Maatregelen tegen overlast haventje Stadshagen

Maatregelen tegen overlast haventje Stadshagen

Zwolle – Het haventje aan de Waterleliestraat/ Lisdodde in Stadshagen is, vooral met mooi weer, een zwemplek voor jongeren. Dat is niet alleen verboden maar geeft ook overlast voor de omwonenden. Na gesprekken met de omwonenden en de jongeren is een aantal maatregelen genomen.

De wijkagent, jongerenwerker en wijkmanager zijn een aantal keren naar het haventje gegaan om de situatie te beoordelen en met omwonenden en jongeren te praten. Op mooie dagen houden zich er jongeren op die in al hun enthousiasme plezier en lawaai maken. Het haventje bevindt zich tussen hoge gebouwen, wat het geluid versterkt. Jongeren komen hier onder anderen graag omdat ze vanaf de steiger het water in kunnen springen.

Het haventje is geen recreatieplek, maar alleen bedoeld voor de aanleg van bootjes. Met borden staat aangegeven dat er zwemverbod geldt. Dat is ook omdat zwemmen in haventje niet veilig is. Dit is een landelijk verbod.

De gemeente onderzoekt of er tijdelijk een extra speelgelegenheid voor jongeren bij het strand aan de westzijde van de Milligerplas mogelijk is, zodat zij geen gebruik meer maken van haventje.

Met de direct aanwonenden is afgesproken dat zij jongeren blijven aanspreken bij overlast en als dat niet helpt contact opnemen met de wijkmanager. Dan wordt er opnieuw polshoogte genomen en met jongeren in gesprek gegaan.

Bewoners van aan- en omliggende straten ontvangen een brief om hen te informeren.

Artikel delen: