Waarschuwing voor zwemmen in rivieren, duiken van bruggen en springen in sluizen

Waarschuwing voor zwemmen in rivieren, duiken van bruggen en springen in sluizen

Zwolle – De gemeente roept ouders op kinderen te attenderen op onveilige zwemplekken en situaties. In deze hitteperiode wordt er volop gezwommen. In Zwolle kan dat veilig in zwemplassen en zwembaden. Veel inwoners en vooral kinderen kiezen er voor om dat in de IJssel te doen, in het Katerveersluis of bijvoorbeeld met een sprong vanaf de Twistvlietbrug in het Zwarte Water. Dat is niet alleen verboden maar ook gevaarlijk.De Twistvlietbrug is hoger dan velen denken. Het risico op een klaplong of botbreuken is aanwezig. De bodem van de Katerveersluis is onregelmatig en van beton. Bij een sprong  kan je verkeerd terecht komen of met het hoofd op de bodem vallen. Voorwerpen onder water en op de bodem kunnen bovendien lelijke snijwonden veroorzaken. In rivieren als de IJssel en Zwarte Water varen vracht- en plezierschepen. Door de onderstroom kan men onder het schip gezogen worden. En de schipper heeft nauwelijks zicht op een zwemmer in de buurt van het schip. Een schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen. De stroming en de draaikolken in rivieren is nog altijd sterker dan mensen.

Wijkbeheerder stadsdeel West Ilse Bloemhof: “Kinderen zien het gevaar niet en gebruiken de bruggen of bijvoorbeeld de Katerveersluis in Spoolde als een klimattractie. Het is een uitdaging om aan je vrienden te laten zien dat je van een grotere hoogte durft te springen. Ik maak mij ernstig zorgen. Uit navraag blijkt dat ouders vaak wel weten waar ze zwemmen, maar daar zelf niet bekend zijn en dus ook niet weten dat het onveilig is. Ouders doen er goed aan hun kinderen te vragen waar zij zwemmen zodat ze weten of dit een veilige omgeving is.”

Bij de Katerveersluizen staat inmiddels een bord waarop de jeugd kan zien dat het verboden is om te zwemmen:

  • In de vaargeul van rivieren en kanalen.
  • In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken van schepen.
  • Bij een brug, sluis, stuw of ballenlijn.
  • In de routes van veerponten.
  • In en rond havens.
  • In snelvaargebieden.
  • Op andere plekken die zijn aangewezen als verboden gebied.

Veilig zwemmen in natuurwater kan in Zwolle in  twee zwemplassen de Wijthmenerplas, en de Milligerplas. Zwemmen in de Agnietenplas wordt nu afgeraden vanwege blauwalg. Veilig zwemmen in zwembaden kan in het openluchtbad in Wipstrik, het overdekte zwembad de Vrolijkheid, in Stadshagen in het overdekte bad Bubbels Bewegen en in de drie zwembaden op de campus van Windesheim.

 

 

 

Artikel delen: