SP wil onderzoek naar geluidsoverlast Aa-landen

De SP in Zwolle verzoekt, in navolging van de bewoners van de woningen aan de Krammer en de Zoom in de Aa-landen, het college een nader onderzoek in te stellen naar de toename van het geluidsoverlast en in verband daarmee passende maatregelen te nemen.

Uit een onderzoek in 2005 bleek dat op 2 punten de geluidsgrenswaarde van 50 dB(A) werd overschreden en op een aantal locaties uitkwam op een geluidsbelasting van 49 dB(A). Door zakking van de geluidswal en toegenomen verkeersdrukte ondervinden de omwonenden aan de Krammer en de Zoom dagelijks geluidshinder. SP-raadslid Hoogterp: ‘De brief van de bewoners en de daarbij horende handtekeningen riepen bij de SP meteen vragen op. Extra verkeersdrukte en een geluidswal die verzakt is, vraagt om een nieuwe analyse van het geluidsoverlastprobleem.’

29 december 2007 stuurden de bewoners van de woningen aan de Krammer en de Zoom een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders en de politieke partijen. Middels een handtekeninglijst en een viertal beargumenteerde redenen vragen de bewoners aandacht voor de toenemende verkeersproblematiek.

Door de extra verkeersdrukte ontstaat extra geluidsoverlast. Uit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting net onder de norm van 50 dB(A) viel, terwijl de geluidswal een halve meter in elkaar is gezakt. Daarnaast zijn deze cijfers verkregen op basis van de toenmalige 8.500 woningen in Stadshagen (2005).  Volgens de website van gemeente Zwolle groeit dit aantal echter naar 12.500 woningen. Dus extra verkeersdrukte!

Dit brengt de SP bij de volgende vragen:

 1. Is de wethouder op de hoogte van bovenstaande problematiek?
 2. Is de wethouder bereid een onderzoek te doen naar de huidige verkeersintensiteit en geluidsoverlast ter plaatse van de Middelweg? Zo nee, waarom niet?
 3. Is de wethouder bereid hier ook akoestische berekeningen te maken betreffende de te verwachten geluidstoename in de komende 10 jaar? Zo nee, waarom niet?
 4. Is de wethouder bereid indien de resultaten bij het bij punt 2 genoemde onderzoek negatief uitvallen de noodzakelijke maatregelen uit te voeren om wel weer te voldoen aan de norm? Zo nee, waarom niet?

Namens de SP-fractie;

Emile Hoogterp

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Voor de goede orde: deze straten ligen in de AA-landen. Ken uw stad, raadslid!
  Overigens heb ik dat al eerder aangekaart bij de wethouder en wacht zijn bevindingen af. Kan hij mooi gebruiken bij het beantwoorden van de vragen van de SP

  ==========

  John, je hebt het helemaal juist.
  De Krammer en de Zoom zijn geen straten in Stadshagen, wat Hoogterp schreef.
  Vond de Middelweg daar ook al niet zo passen…
  We passen het bericht aan.


  ⚠️ Meld

 2. “overlast”. Ik durf te wedden dat die SP-er het verschil tussen 48 dB en 50 dB niet hoort. Technisch heeft ie wel gelijk overigens.


  ⚠️ Meld

 3. @john van boven. De overlast komt van de extra drukte van Stadshagen. Zoals ook benoemd in de brief van de bewoners zelf.
  Vandaar deze titel. Misschien schept het verwarring

  @Chris: Het gaat er ook niet om wat ik wel of niet hoor, maar wat de bewoners horen. En die meldden deze overlast.


  ⚠️ Meld

 4. Ben daarnet toevallig langs de geluidswal op de Middelweg gereden, en dat zag er niet bepaald ‘verzakt’ uit.
  Gezeur om niks van die bewoners.


  ⚠️ Meld

 5. “overlast”. Ik durf te wedden dat die SP-er het verschil tussen 48 dB en 50 dB niet hoort. Technisch heeft ie wel gelijk overigens.

  =====================

  Zeg dat niet te hard. 3 dB is al een verdubbeling van het geluid.

  Gr
  Richard


  ⚠️ Meld

 6. Zeg dat niet te hard. 3 dB is al een verdubbeling van het geluid.

  Dat klopt wel, maar als ik je een geluid laat horen, zeg dan maar eens of het 48 of 50 dB is.


  ⚠️ Meld

 7. Moet je met je gehoor kunnen vertellen of iets 48 of 50 dB is? Het enige wat telt is dat je mogelijk teveel geluid hoort. Vind je dat je teveel overlast hebt, dan kaart je dat aan. Daarvoor zijn regeltjes opgesteld met blijkbaar 50 dB als grens. Meters kan je vervolgens gebruiken om te bepalen of die gestelde grens overschreden wordt.

  Je commentaar vind ik toch wat bot en kort door de bocht.


  ⚠️ Meld

 8. het verschil tussen 48 en 50 decibel is wezenlijk groot. een geoefend oor hoort dit direct. je kunt dit testen met de afstandbediening van je tv. gaat maar eens van 48 naar 50!!


  ⚠️ Meld

Reageer