Beperkt schutten op de Vecht om waterverlies tegen te gaan

Beperkt schutten op de Vecht om waterverlies tegen te gaan

Zwolle – De beperkte wateraanvoer en het lage waterpeil op de Overijsselse Vecht vraagt nadrukkelijk om zuinig met het water om te gaan. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besloten de bedieningstijden van de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd (tussen Zwolle en Dalfsen) aan te passen. Vanaf dinsdag 31 juli wordt op vijf vaste tijden geschut.

Iedere keer dat de sluizen open staan om recreatievaart door te laten, stroomt er water weg. Zo verliest het waterschap per schutbeurt ongeveer 500.000 liter water uit de Vecht. Door minder vaak te schutten, wordt water bespaard en langer vastgehouden in het gebied. De maatregel geldt voor beide vaarrichtingen. 

De tijden waarop dagelijks wordt geschut zijn:

Van 9.00 tot 9.30 uur

Van 11.00 tot 11.30 uur

Van 13.00 tot 13.30 uur

Van 15.00 tot 15.30 uur

Van 17.00 tot 17.30 uur

Door de droogte zijn sommige routes voor de pleziervaart in Nederland aangepast en gaan (schut)sluizen minder vaak open. Doordat er te weinig regen valt, moeten de waterschappen op andere manieren zorgen dat er zuinig met het water in sloten, kanalen, weteringen en rivieren wordt omgegaan.  Daarom nemen ze maatregelen om het water zo lang mogelijk vast te houden.

Voor de pleziervaart kan dat leiden tot aanpassingen in de bevaarbare routes en tot opstoppingen bij de sluis. Wil je toch lekker op pad op het water? Kijk dan op de website Vaarweginformatie voor de meest actuele informatie over de vaarroutes.

www.wdodelta.nl/droogte

Artikel delen: