Start restauratie Windesheimer Korenmolen

Woensdagmiddag gaf wethouder J. Cnossen, door het stilzetten van de wieken van de Windesheimer Korenmolen, het startsein voor de restauratie ervan. Donderdag wordt de kap van de molen ontmanteld.

In zijn openingswoord prees Cnossen de vrijwillige molenaars van de Korenmolen. Hun inzet, jaar in jaar uit, wordt erg gewaardeerd. Na het stilzetten van de wieken las stadsdichter Lenze L. Bouwers aan de genodigden een speciaal geschreven gedicht voor. De huidige toestand van de molen vraagt om een forse restauratie. Zo moeten de roeden van het wiekenkruis worden vervangen, het kruiwerk worden hersteld en de kapbedekking worden vernieuwd. Ook wordt aan de achterzijde van de molen een onderkomen voor de molenaars gemaakt waarin een bezoekersruimte, een pantry en een toilet komen. De totale kosten worden geraamd op € 420.000,-.

De gemeente Zwolle heeft zo´n € 135.000,- subsidie gekregen van het rijk om de molen in Windesheim te restaureren. Hiermee is de dekking voor het in 2005 opgestelde en in 2006 aangepaste restauratieplan een feit.

De nu verkregen rijkssubsidie, op grond van het inmiddels ingetrokken Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, vormt een belangrijk onderdeel van de dekking van de kosten. Het resterende budget komt van de gemeente Zwolle. Deels komt dit uit de begroting voor monumentenzorg en deels uit de post incidenteel nieuw beleid van de begroting 2007.

Artikel delen:

Reageer