Projectontwerp Scheller- en Oldener Buitenwaarden

De gemeente Zwolle is met verschillende partijen al langere tijd bezig met het maken van plannen voor het nieuw inrichten van het Zwolse gebied dat direct grenst aan de IJssel: de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden. Dit is nodig, omdat door klimaatsverandering de komende jaren meer water in de IJssel wordt verwacht. Woensdagavond vond er bij uitspanning Krisman bij het Engelse Werk een inloopavond plaats.

De gemeente heeft samen met bewoners en belangenorganisaties een projectontwerp gemaakt voor het gebied. In het plan is ruimte voor wonen, recreëren, natuurbeheer, waterafvoer en op kleine schaal landbouw. De schetsen hiervan geven een goed beeld van hoe het gebied eruit ziet als het plan wordt uitgevoerd. Indien belanghebbenden het projectplan goedkeuren wordt komend zomer de beslissing voor de start gemaakt door de minister van VWS. Tot en met 14 maart kunt u uw mening geven over het voorlopig projectontwerp voor het gebied Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Rond 2012 moet het plan uitgevoerd zijn.


De expositieruimte bij De Huppe…

Foto: Harry Plantinga

U kunt de zogeheten consultatienota, waarin het ontwerp staat, downloaden op de site van de gemeente Zwolle, www.ruimtevoordeijsssel.zwolle.nl

Het projectontwerp ligt ook ter inzage op verschillende locaties in Zwolle. Te weten in:

–          het gemeentelijk Informatiecentrum aan het Grote Kerkplein

–          in het Stadskantoor aan het Lubeckplein

–          in zuivelboerderij ‘De Huppe’, Kleine Veerweg 9 te Zwolle.

Reacties

U kunt tot en met 14 maart uw schriftelijk reacties over het projectontwerp sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Tentoonstelling

In zuivelboerderij De Huppe is bovendien een uitgebreide tentoonstelling ingericht over de plannen. De toegang is gratis en u bent van harte welkom tijdens de openingsuren van De Huppe! Zie ook www.dehuppe.nl

Artikel delen:
Reacties 4

Reageer