Biobrandstof uit gft-afval in Zwolle

HVC en ROVA willen gezamenlijk op het industrieterrein Hessenpoort in Zwolle een vergistinginstallatie bouwen voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Met vergisting wordt gft-afval omgezet in zowel ‘groene’ transportbrandstof als compost.

Per jaar gaat de installatie drie miljoen kubieke meter biogas produceren en 12.000 ton compost. Het biogas kan worden gebruikt als transportbrandstof en levert op jaarbasis een besparing op van circa 4500 ton CO2. Indien de benodigde milieu- en bouwvergunningen zijn verkregen, zal eind 2008 worden gestart met de bouw. Medio 2009 wordt de installatie in bedrijf genomen. De bouw van de vergistinginstallatie is een belangrijk onderdeel van het project ‘Rijden op gft’. Onlangs gaven de raden van commissarissen van HVC uit Alkmaar en ROVA uit Zwolle toestemming om verder te gaan met het project. Het project ‘Rijden op gft’ is een voor Nederland uniek project, omdat er naast compost ook een omzetting van gft-afval in biogas plaatsvindt. Dit biogas is bruikbaar als transportbrandstof.

Rijden op gft

Het doel van het project ‘Rijden op gft’is het realiseren van een installatie in Zwolle die jaarlijks 30.000 ton gft-afval vergist tot drie miljoen kubieke meter biogas. Het biogas wordt na opwerking deels ingezet als brandstof voor voertuigen en deels omgezet in elektriciteit en warmte voor eigen gebruik. Na het vergisten wordt het restmateriaal gecomposteerd tot hoogwaardige compost.

ROVA richt een deel van haar wagenpark in voor de nieuwe brandstof. Ook andere bedrijven kunnen straks op gft rijden door biogas te tanken op het tankstation van Salland Olie op industrieterrein Hessenpoort. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Salland Olie of met ROVA. HVC bekijkt momenteel de mogelijkheden om een paar vergistinginstallaties te realiseren in haar verzorgingsgebied.

Besparing 4500 ton CO2

Met het project ‘Rijden op gft’ ontstaat een duurzame kringloop. Dit betekent dat de voertuigen die het gft-afval inzamelen, gaan rijden op biogas dat uit hetzelfde materiaal is gewonnen. Door het gewonnen biogas in te zetten als transportbrandstof wordt op jaarbasis de uitstoot van circa 4500 ton CO2 vermeden. Dit is gelijk aan de uitstoot van circa 1300 personenauto’s.

De partners in het project

De kracht van het project ‘Rijden op gft’ zit in het feit dat de partners elk krachtige spelers zijn in hun vakgebied. HVC is een gemeentelijk afvalnutsbedrijf dat een milieuverantwoord en innovatief afvalbeheer nastreeft. Het verzorgingsgebied bestaat uit Noord-Holland, Flevoland en de omgeving Dordrecht. Afhankelijk van de afvalsoort zoekt HVC de geschiktste verwerkingsvormen. De Provincie Overijssel voert een actief energie- en klimaatbeleid en heeft krachtige milieudoelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. De provincie vervult binnen het project een stimulerende rol en spant zich in om draagvlak en acceptatie te vergroten. ROVA heeft als afvaladvies– en verwijderingorganisatie in 19 gemeenten zichzelf tot doel gesteld om in te zetten op duurzame afvalverwijdering. ROVA levert het gft-afval voor de proef en stelt de locatie ter beschikking. Salland Olie wil met dit project een bijdrage leveren aan de afzet van duurzame motorbrandstoffen. Salland Olie zorgt daarom binnen het project voor een vulstation voor biogas in Zwolle.

Artikel delen:

Reageer