Nieuwe ondernemersprijs voor de regio Zwolle

Nieuwe ondernemersprijs voor de regio Zwolle

Zwolle – Regio Zwolle wil vooroplopen in de transitie naar een circulaire economie waarin verspilling van materialen en grondstoffen wordt voorkomen en menselijke inzet wordt vergroot. Deze transitie is hard nodig en biedt tegelijkertijd grote kansen voor bedrijven.

Om deze beweging verder te versnellen, te versterken én om bedrijven bewust te maken van de noodzaak en kansen van circulair ondernemen, reikt Stichting Duurzaam Ondernemen Regio Zwolle (DORZ) in samenwerking met partners vanuit de overheid, het onderwijs en bedrijfsleven, dit jaar voor het eerst de Circulair Ondernemen Award uit. De award vervangt de MVO-award die DORZ sinds 2012 tweejaarlijks uitreikte.

Bedrijven uit de regio Zwolle kunnen tot 17 september worden genomineerd of zichzelf nomineren. De jury beoordeelt alle inzendingen en kiest zes bedrijven die zich op 10 oktober, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, presenteren. Na bedrijfsbezoeken door de jury reikt gedeputeerde Annemieke Traag de Circulair Ondernemen Award uit aan de winnaar tijdens de goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW en MKB Regio Zwolle.

DORZ is op zoek naar bedrijven die aantoonbaar besparen op hun verbruik en

afval, verspilling en vervuiling zoveel mogelijk voorkomen (en waar mogelijk nieuwe waarde geven). Het gaat hier om bedrijven die ecologische en sociaal-maatschappelijke effecten realiseren met hun processen en producten, en tegelijkertijd economisch rendement en onderscheidend vermogen creëren.

Bedrijven kunnen tot 17 september meedoen aan de competitie via: www.circulairondernemen.nl/regiozwolle

De jury voor de editie 2018 bestaat uit:

  • Mevrouw Annemieke Traag (juryvoorzitter), gedeputeerde energie, milieu en Europa voor de Provincie Overijssel;

  • De heer Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle en commercieel directeur van de Unica Groep;

  • De heer Edwin Peterman, bestuurslid MKB Regio Zwolle en eigenaar HAED;

  • Mevrouw Inge Grimm, bestuurslid College van Bestuur Christelijke Hogeschool Windesheim;

  • De heer Alexander van de Koevering, directievoorzitter Rabobank IJsseldelta;

  • De heer Bram van de Kam, bestuurslid DORZ en advocaat Benthem Gratama Advocaten;

  • De heer Edwin Stoel, algemeen directeur Biohorma, winnaar MVO-award 2017

Artikel delen: